Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.03.2023

14.03.2023


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni
•Amenzi : 75.000 de lei – România TV ; 10.000 de lei – Realitatea PLUS

Întrunit în ședința publică din data de 14.03.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite, pentru modul în care Antena 3 CNN, Realitatea Plus și România TV au reflectat subiectul referitor la situația românilor și a preoților ortodocși din Ucraina, în emisiuni de știri și dezbateri difuzate în luna ianuarie 2023. Constatând încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a), b) și alin. (2), art. 65 lit. b), e) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 75.000 de lei postului România TV (printre titlurile afișate : „Prigoana românilor din Ucraina, cum îi batjocorește Zelenski” ; „Vor să ne oprească să vorbim limba română ! Îmi iau copiii !” ; „Securitatea lui Zelenski continuă prigoana preoților români” ; „Preoți scoși cu forța din altar de securitate” ; „Biserici devastate, preoți terorizați cu cuțitul la gât”). La stabilirea sancțiunii pentru România TV, Consiliul a avut în vedere și încălcarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului ;
- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea PLUS (titluri afișate pe ecran :„Mitropolit din Bucovina de Nord, amenințat cu moartea” ; „Duhovnicii români, prigoniți în Ucraina” ; „Mărturii din infernul războiului, atac violent la preoții români”).

De asemenea, în urma analizării solicitărilor privind eliberarea deciziilor de autorizare, Consiliul a hotărât să sancționeze cu somație publică Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului (Radio Renașterea), deoarece nu a respectat prevederile art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori. [„În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora”].

În aceeași ședință, ca urmare a analizării raportului întocmit de Direcția Control, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea Tele Plus S.R.L. (Vaslui) pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 [„Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu”].

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. (2) În cazul în care informaţiile prezentate se dovedesc a fi eronate în mod semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie să aducă rectificările necesare în cel mai scurt timp şi în condiţii similare de difuzare.
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ; (…) e) în cazul prezentării de înregistrări provenind din surse externe redacţiei, să se precizeze acest lucru pe tot parcursul înregistrării ; dacă imaginile provin de un alt post de televiziune, trebuie precizat acest lucru înainte de difuzarea lor, iar sigla postului de la care au fost preluate trebuie să fie vizibilă pe tot parcursul difuzării ;
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.