Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.05.2023

09.05.2023


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 09.05.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să sancționeze cu amendă de 10.000 de lei postul Global News, pentru ediția din data de 19.04.2023 a emisiunii „Starea de veghe”, difuzată fără a se ține cont de prevederile art. 47 alin. (2), ale art. 64 alin. (1) lit. a), b) și ale art. 70 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor privind eliberarea deciziilor de autorizare, Consiliul a hotărât să sancționeze cu somație publică societatea TELESON SRL Târgu Mureș (Radio Son) pentru încălcarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori [În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora].

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 47 - (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe ;
Art. 64 - În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;
Art. 70 - (1) În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.