Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 17.05.2023

17.05.2023


envoyer l'article par mail title=


Sancțiuni : amendă de 10.000 de lei Global News ; somație publică – Antena 1

Întrunit în ședința publică din data de 17.05.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului de televiziune Global News pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea emisiunilor „Știrea exactă” din data de 01.03.2023 și „Starea de veghe” din 14.03.2023 ;
- somație publică postului Antena 1 pentru modul în care a difuzat inserturile grafice în timpul transmisiunii în direct a meciului de fotbal Andorra – România din 25.03.2023. CNA a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 109 din Codul audiovizualului.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu, CNA a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei societății Tip Radio SRL (Viva FM) din Suceava pentru edițiile din 14 și 18.03.2023 ale emisiunii „Tunelul Timpului” difuzate fără a se ține cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și de cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
-somație publică pentru Social Media Promotions SRL (Social FM) din Baia Mare pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora : „ Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare :
Art. 3 (2) - Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 109 - (1) Radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei competiţii sportive inserturi grafice, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative : a) insertul grafic se difuzează numai în momentul în care se înlocuieşte un jucător sau când se modifică scorul ; b) durata unui insert să nu depăşească 10 secunde, iar durata totală de difuzare pe întreaga transmisie să nu depăşească două minute ; c) insertul grafic să fie plasat deasupra sau sub zona de difuzare a informaţiei prevăzute la lit. a) şi să nu depăşească dimensiunile acesteia. (2) Dimensiunea casetei grafice a insertului grafic, gradul acesteia de transparenţă şi zona în care aceasta se plasează pe ecran se vor alege astfel încât să nu se aducă atingere integrităţii sau valorii competiţiei sportive în care este plasată.