COMUNICAT DE PRESĂ referitor la sancțiunea aplicată în data de 26.06.2012 postului Antena 3 privind încălcarea legislației electorale

26.06.2012


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, conform cărora „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.”, CNA precizează următoarele aspecte :

• În şedinţa publică din data de 26.06.2012 CNA a decis sancţionarea postului Antena 3 cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru dezechilibrele constatate în ultima săptămână de campanie electorală, precum şi pentru încălcarea altor prevederi ale Legii nr. 67/ 2004 privind alegerea autorităţilor locale. Astfel, în ultima săptămână de campanie electorală, postul Antena 3 a difuzat un număr de 242 de ştiri de prezentare a activităţii de campanie electorală a USL, 32 de ştiri privind activitatea de campanie a candidatului Sorin Oprescu, în timp ce activităţile celorlalţi competitori electorali au fost reflectate după cum urmează : 32 de ştiri – PD-L ; 2 ştiri - UNPR ; 2 ştiri – UDMR etc. În emisiunile de dezbateri electorale difuzate în ultima săptămână de campanie electorală, USL a înregistrat 49 de prezenţe, Sorin Oprescu – o apariţie, PD-L – 37, UNPR – 14, UDMR – 3. În emisiunile electorale USL a beneficiat în cea de-a patra săptămână de 7.566 secunde, Sorin Oprescu de 1050 secunde, PCM de 749 secunde, iar PD-L, UDMR şi UNPR de zero secunde.

• Atât dispoziţiile Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cât şi prevederile Deciziei CNA nr. 195/ 24.04.2012, obligă radiodifuzorii la „reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.”

• Pentru încălcarea aceloraşi acte normative, în primele trei săptămâni de desfăşurare a campaniei electorale, CNA a aplicat postului Antena 3 patru sancţiuni, după cum urmează : 2 amenzi (amendă în cuantum de 15.000 lei în data de 31.05.2012 ; amendă în cuantum de 13.500 lei în data de 07.06.2012) ; 1 somaţie publică (în data de 25.05.2012) şi 1 decizie privind obligaţia de a acorda, în ziua de 08.06.2012, dreptul la replică d-nei Elena Udrea (07.06.2012).

Pentru corecta informare a opiniei publice subliniem că CNA nu încasează sumele provenite din amenzi. Aceste sume se fac venit la bugetul de stat. Toate deciziile de sancţionare cu amendă sunt transmise în vederea executării, în termenul legal, la administraţiile financiare care au competenţa de a le încasa, potrivit legii.

De asemenea, radiodifuzorii au dreptul să atace în justiţie deciziile CNA. În cazul în care justiţia pronunţă o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de anulare a unei sancţiuni, sumele pot fi recuperate de la bugetul de stat şi nu din bugetul CNA.

Preşedinte CNA,

Răsvan Popescu