Comunicat de presă, Ședința din 20.03.2014 - sancțiuni

20.03.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- Amendă în cuantum de 30.000 de lei postului Antena 3 pentru emisiunea „Sinteza Zilei”, ediţiile difuzate în zilele de 11.03.2014 şi 16.03.2014. Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) şi (3), art. 64 alin. (1) lit. b) şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. În cele două ediţii, dezbaterile din studio dintre moderator şi invitaţii s-au purtat în jurul unor subiecte ce l-au vizat şi pe domnul Andrei Pleşu, printre titlurile afişate pe ecran fiind : „Cine sunt slugile tuturor preşedinţilor ?” ; „Pleşu, omul tuturor regimurilor”. [art. 40 „(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (...) (3) Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă” ; art. 64 „(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă” ; art. 66 „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”] ;

- Amendă în cuantum de 15.000 de lei postului B1 TV pentru mai multe ediţii ale emisiunii „Lumea lui Banciu”, difuzate în zilele de 18, 27.12.2013, 20.01, 21.02 şi 09.03.2014, deoarece nu au fost respectate dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, precum şi cele ale art. 30, art. 32 alin (1), art. 40 alin. (3) şi (5) şi art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului. [art. 3(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”, art. 30 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”, art. 32 „(1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor”, art. 40 „(5) Orice referire peiorativă la adresa persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori umilitoare sunt interzise în cadrul programelor audiovizuale”, art. 47 „(2) Este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie”.]

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul