Comunicat de presă. Ședința din data de 20.10.2015

20.10.2015


envoyer l'article par mail title=

Somaţii publice – Antena 1, B1 TV

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- somație publică postului Antena 1 pentru mai multe ediții ale emisiunii „Mireasă pentru fiul meu” difuzate în intervalul aprile – octombrie 2015. Ținând cont de ora la care se difuzează acest Reality Show (marcaj AP), radiodifuzorul avea obligația să respecte prevederile legislației audiovizualului referitoare la protecția minorilor, respectiv art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 coroborat cu art. 19 alin. (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care precizează criteriile ce trebuie avute în vedere la clasificarea programelor, printre care „f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ; (...) k) calitatea şi tipologia limbajului ; l) genul sau tema programului”. De asemenea, a fost reținută și încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora „în intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin (...) practici oculte” ;

- somație publică postului B1 TV pentru o emisiune informativă din data de 07.07.2015 (ora 18.00), în cadrul căreia a fost transmisă știrea „Steaua, favorită la casele de pariuri în Supercupa României”, făcându-se trimitere la un site de pariuri sportive fără a ține seama de dispozițiile art. 29 alin. 1 lit. a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : “Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”.

În aceeaşi şedinţă, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecție ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- somație publică postului TV Etalon Rm. Vâlcea pentru emisiunea „Local Combat”, transmisă în zilele de 11 și 17.06.2015 cu încălcarea art. 40 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului MDI TV din Târgoviște pentru ediții ale emisiunii „Fețele puterii” transmise în perioada 22.06 – 13.07.2015 fără a respecta prevederile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 17 (1) În intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.