Comunicat de presă. Ședința din data de 27.10.2015

27.10.2015


envoyer l'article par mail title=

Amendă 50.000 de lei - Pro TV

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat un amplu raport de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite pentru emisiunea „La Măruţă”, difuzată de postul Pro TV şi a decis sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 50.000 de lei. Membrii Consiliului au constatat că la difuzarea unor ediţii ale emisiunii „La Măruţă” (29.04, 30.04 şi 30.09.2015) nu s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei audiovizualului referitoare la protecţia minorilor, fiind încălcat art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 coroborat cu art. 19 alin. (2) lit. a), b), f) şi k) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, precum şi art. 18 lit. a) şi art. 17 alin. (1) din acelaşi Cod.

În aceeaşi şedinţă, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecție ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 10.000 de lei postului eMaramureş TV din Baia Mare pentru că emisiunea „Dezbaterea zilei”, ediţiile din 02 şi 06.10.2015, a fost transmisă cu încălcarea art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi art. 40 alin. (2) şi (3) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului RTT Braşov deoarece emisiunea „Jurnal RTT” din 14.05.2015 a fost transmisă fără a se ţine seama de prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. La stabilirea sancţiunii s-a reţinut şi raportul întocmit pentru emisiunile informative difuzate de postul de televiziune în luna septembrie a.c., raport din care a rezultat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 69 alin. (1) din Codul audiovizualului potrivit cărora „În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea partidelor la nivel local”.

De asemenea, după discutarea solicitărilor privind modificări ale licențelor audiovizuale, constatând abateri de la prevederile legale, membrii Consiliului au decis să sancționeze cu somație publică societatea S.C. REGIO MEDIA PRODUCTION SRL Zalău pentru postul Regio TV Transilvania din Zalău pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Membrii Consiliului au aprobat solicitarea de acordare de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a societăţii SUCEAVA CULTURAL MEDIA SRL Dumbrăveni, jud.Suceava pentru postul Tradiţional TV din Dumbrăveni, jud.Suceava.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 alin. (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
Art. 54 alin. (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 17 (1) În intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte.
Art. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ;
Art. 19 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
(...)
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
(...)
k) calitatea şi tipologia limbajului.
Art. 40 (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.