Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.10.2018

09.10.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție și a decis să aplice câte o somație publică următoarelor societăți :

  • SC Pagina Ciudatului SRL (NCN Cluj-Napoca), pentru că la difuzarea emisiunilor „Breaking News”, ediția din 16.03.2018, și „Pentru Cluj”, ediția din 06.07.2018, radiodifuzorul a încălcat, după caz, prevederile art. 40 alin. (1) și ale art. 33 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Potrivit art. 40 alin. (1) „În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”. Conform dispozițiilor art. 33 alin. (3) din Codul Audiovizualului „Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia” ;
  • S.C. SOTI CABLE NEPTUN SRL (Radio Mamaia), pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” ;
  • AKTA TELECOM SA, pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului” ;
  • SC BMC SEC-TEL SRL, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 74 alin. (2) și art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (termen de intrare în legalitate - 30 zile). Conform art. 74 alin. (2), „Pentru obţinerea avizului distribuitorii au obligaţia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise.” Potrivit art. 82 alin. (1) : „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.”

De asemenea, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală a societății VISION BROADCAST SRL Brașov pentru difuzarea națională prin rețele de comunicații electronice a serviciul de programe A 7 TV din București.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul