Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 20.12.2018

20.12.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică societăților :

Videomarket SRL pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277 din 6 iunie 2013, potrivit cărora : „ Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).”

Industrial Proinvest SRL pentru încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277 din 6 iunie 2013, conform cărora : „ În cazul obţinerii acordului Consiliului, solicitanţii vor depune la sediul CNA o copie a contractului de cedare a licenţei, certificată cu originalul de către solicitant, însoţită de formularul prevăzut în anexa nr. 1 ; documentele vor fi verificate, în termen de 5 zile de la depunere, de către Serviciul juridic şi reglementări şi Biroul licenţe autorizări, în vederea operării modificărilor în licenţa audiovizuală şi, după caz, în decizia de autorizare audiovizuală.”

Clever Media Network SRL pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

De asemenea, membrii Consilului au hotărât să sacționeze cu somație publică Asociația „Maria Radio Erdely” pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013 [„Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră”].

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aprobe solicitarea privind acordarea licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a S.C. QUB TV SRL Timişoara pentru QUB TV din Timişoara.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul