Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 27.11.2018

27.11.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică societăților MASS MEDIA ROMÂNIA DE MÂINE SRL Bucureşti (TV H din Bucureşti) și RADIO 1 PLUS MEDIA SRL Satu Mare (Radio Unu Satu Mare) pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

De asemenea, membrii Consilului au hotărât să sacționeze cu somație publică societatea Color Expres S.R.L. din Orăștie (Radio Color) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013 [„Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră”].

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aprobe solicitarea privind acordarea licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a Universității Politehnice Timișoara pentru serviciul de programe TeleUniversitatea din Timişoara.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul