Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 25.05.2012 -

25.05.2012


envoyer l'article par mail title=

Consiliul a decis sancţionarea postului Antena 1 cu amendă în cuantum de 200.000 de lei. În mai multe ediţii ale emisiunii de divertisment „Un show păcătos”, difuzate în perioada martie-mai 2012, nu au fost respectate dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, cu privire la obligaţia radiodifuzorilor de a asigura „divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului”, raportate la prevederile art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, referitoare la respectarea dreptului la propria imagine şi la obligaţiile pe care le au moderatorii, printre care acelea de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios şi de a solicita ferm interlocutorilor „să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile”. Consiliul a avut în vedere rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a reclamaţiilor primite la CNA pentru diferite ediţii ale respectivei emisiuni.

Pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite pentru posturile centrale de televiziune şi de radio (perioada, 11 - 17.05.2012) cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv respectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, potrivit cărora „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant“, membrii CNA au hotărât să sancţioneze cu somaţie, următorii radiodifuzori :

TVR 1 (dezechilibre în emisiuni electorale) ;

TVR 3 (dezechilibre în emisiuni informative şi electorale) ;

TVR Info (dezechilibre în emisiuni informative) ;

Antena 3 (dezechilibre în emisiuni informative) ;

B1 TV (dezechilibre în emisiuni informative). S-a reţinut şi faptul că, în cadrul emisiunii de dezbatere electorală „Sub semnul întrebării” difuzată în data de 21.05.2012, s-a prezentat un sondaj fără a lua în considerare dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, care precizează că, „În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii : a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul ; b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ; c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ; d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.”

De asemenea, Consiliul a decis intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului electoral al candidatul USL pentru funcţia de primar al oraşului Petroşani (spot difuzat, conform Raportului Serviciului de Inspecţie, la posturile Mondo TV şi Kapital TV din Petroşani), deoarece nu respectă prevederile art. 5 alin. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, conform cărora, „În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.”

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul