Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 07.06.2012

07.06.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite pentru posturile centrale de radio şi televiziune (pentru a doua şi a treia săptămână de campanie electorală) cu privire la respectarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, raportate la dispoziţiile Legii nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice, aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului TVR 1 (pentru dezechilibre constatate în emisiuni electorale). De asemenea, s-a decis intrarea de îndată în legalitate în privinţa unui spot electoral al USL, care s-a difuzat la posturile TVR1 şi TVR Info cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Decizia CNA nr. 195/2012, care stipulează că, ”În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat” ;

Amendă în cuantum de 20.000 de lei postului TVR Info (pentru dezechilibre constatate în emisiuni electorale) ;

Amendă în cuantum de 13.500 de lei postului Antena 3 (atât pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere electorală, cât şi pentru dezechilibrele constatate la difuzarea ştirilor electorale). De asemenea, radiodifuzorul a primit o decizie prin care este obligat să acorde un drept la replică doamnei Elena Udrea în data de 08.06.2012, în acelaşi interval orar cu cel în care este difuzată emisiunea „Exces de putere”, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia specifică desfăşurării campaniei electorale în audiovizual (art. 11 alin. 3 lit. d din Decizia CNA nr. 195/2012 şi art. 73 alin. 3 din Legea 67/2004), precum şi a prevederilor Codului audiovizualului ;

Amendă în cuantum de 12.000 de lei postului Realitatea TV (pentru dezechilibrele constatate în emisiunile electorale, de dezbatere electorală şi de ştiri electorale). În sancţiune s-a reţinut şi încălcarea, în emisiunile „Realitatea la raport” din data de 23.05.2012 şi „Test de stres” din data de 25.05.2012, a dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, potrivit cărora ”În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale” ;

Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului România TV (pentru dezechilibre constatate în emisiuni electorale şi în emisiuni de dezbatere electorală.) Sancţiunea include şi încălcarea, în emisiunea de dezbatere „Ultima oră”, difuzată duminică, 27.05.2012, a prevederilor art. 4 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ;

Amendă în cuantum de 5.000 de lei postului The Monney Channel (pentru dezechilibrele constatate în emisiunile electorale). În sancţiune s-a reţinut şi faptul că anumite emisiuni de dezbatere pe teme politice şi/ sau economice au fost difuzate fără a se avea în vedere prevederile art. 34 alin. 4 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, conform cărora „se interzice sponsorizarea unui serviciu de programe în integralitatea sa, precum şi a programelor de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate” ;

Somaţie publică postului Taraf TV (pentru dezechilibre constatate în emisiuni electorale difuzate în a treia săptămână a campaniei electorale) ;

Somaţie publică postului Favorit TV. În emisiunea de divertisment ”Festivalul Muntelui” difuzată duminică, 20.05.2012, au fost prezenţi patru candidaţi la alegerile locale, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 4 alin. 2 şi art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/2012. Art. 5 alin. 2 stipulează că, „Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri (...)”.

Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie pentru posturile din teritoriu (pentru a doua şi a treia săptămână a campaniei electorale) cu privire la respectarea prevederilor Deciziei CNA nr. 195/ 24.04.2012, raportate la Legea nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a hotărât să sancţioneze următorii radiodifuzori :

TV Bacău – amendă în cuantum de 15.000 lei pentru dezechilibrele constatate în emisiuni de ştiri şi emisiunile electorale, respectiv nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012. CNA a reţinut şi faptul că, la realizarea emisiunii de dezbatere „Deşteptarea de seară”, ediţiile difuzate în zilele de 28 şi 29.05.2012, nu s-a ţinut seama de dispoziţiile Deciziei CNA nr. 195/2012, printre care cele ale art. 9 referitoare la obligaţiile moderatorilor, respectiv cele ale art. 10 alin. 1 cu privire la condiţiile de difuzare ale sondajelor de opinie cu conţinut electoral. De asemenea, s-a reţinut şi încălcarea art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 1 din Codul audiovizualului privind dreptul la propria imagine şi respectarea principiului audiatur et altera pars ;

Tele 2 Turnu Severin – amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. 2 din Legea audiovizualului, coroborate cu cele ale art. 30, 34 alin. 1 şi 40 alin. 4 din Codul audiovizualului. Conform art. 30, „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”, iar art. 40 alin. 4 precizează că „este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale” ;

UNU TV Piatra Neamţ – amendă în cuantum de 5.000 lei (pentru dezechilibre constatate în emisiunile cu caracter electoral, precum şi pentru alte aspecte ale legislaţiei audiovizuale referitoare la nerespectarea grilei de programe aprobate de CNA) ;

Tele Plus Suceava – amendă în cuantum de 5.000 lei (atât pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere electorală, cât şi pentru dezechilibrele constatate la difuzarea ştirilor electorale) ;

Media TV Mangalia – somaţie publică pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ;

Televiziunea VTV Râmnicu-Vâlcea – somaţie publică. Radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 9 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, referitoare la obligaţiile realizatorilor şi moderatorilor emisiunilor electorale şi a celor de dezbateri electorale de asigura imparţialitatea. În sancţiune s-a reţinut şi încălcarea prevederilor art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, privind dreptul la propria imagine şi respectarea principiului audiatur et altera pars ;

CATV MARCOS Drăgăneşti Vlaşca - somaţie publică. Radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 9 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012. În sancţiune s-a inclus şi încălcarea art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 1 din Codul audiovizualului ;

Realitatea TV Cluj-Napoca – somaţie publică, pentru încălcarea dispoziţiilor Deciziei CNA nr. 195/ 24.04.2012 (art. 5 alin. 2) în emisiunea “Ediţie specială”, difuzată duminică, 03.06.2012 ;

RTS Turnu Severin - somaţie publică pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ;

Bucovina TV Suceava – somaţie publică (pentru dezechilibre constatate în emisiuni electorale). În ediţiile emisiunii „La o vorbă cu meşterul Manole” din zilele de 19, 20 şi 24.05.2012, s-au încălcat prevederile art. 30 şi 40 alin. 1 din Codul audiovizualului ;

TV Rădăuţi – somaţie publică pentru nerespectarea prevederilor Deciziei CNA nr. 195/ 24.04.2012, precum şi pentru încălcarea unor dispoziţii ale Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, printre care cele ale art. 40 alin. 1 privind respectarea principiului audiatur et altera pars ;

Radio Delta – somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. 4 lit. b din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ( „Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe :... b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice”).

După analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie ca urmare a mai multor reclamaţii primite la CNA şi a adreselor primite de la posturile de televiziune, Consiliul a decis, după cum urmează :

Postul RTT Braşov - majorarea amenzii în cuantum de 5.000 lei, stabilită în şedinţa publică a CNA din data de 31.05.2012, la 10.000 de lei, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de ştiri electorale difuzate în a treia săptămână a campaniei electorale (încălcarea art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/2012). În sancţiune s-a reţinut şi nerespectarea, în mai multe emisiuni, a prevederilor art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, privind dreptul la propria imagine şi respectarea principiului audiatur et altera pars ;

Postul Mix 2 Braşov - admiterea contestaţiei depuse la CNA, amenda în cuantum de 20.000 lei, stabilită în şedinţa publică a CNA din data de 31.05.2012, fiind redusă la cuantumul de 10.000 de lei.

De asemenea, CNA a sancţionat radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. (Boişoara) cu o amendă în cuantum de 100.000 lei, întrucât a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale, deşi a fost sancţionat în mod repetat. Acest fapt contravine prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori. Potrivit art. 54 din Legea audiovizualului, radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul