Comunicat - Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 23.04.2013

23.04.2013


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 23.04.2013, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât aplicarea următoareleor sancţiuni :

- Amendă în cuantum de 40.000 de lei postului de televiziune Acasă TV, deoarece în mai multe ediţii ale emisiunii de divertisment „Cancan TV” (marcaj 15), transmise în zilele de 11.03, 03.04, 04.04, 08.04 şi 10.04, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului şi nici dispoziţiile art. 25 raportat la art. 19, art. 30, art. 32 (1) şi (2) şi art. 33 (1) şi (3) din Codul audiovizualului (Art. 32 “(1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la viaţă privată”) ;

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului de televiziune Kanal D. Consiliul a analizat raportul de monitorizare privind emisiunea „Te vreau lângă mine” difuzată în zilele de 11.02.2013 şi 04.04.2013 şi a constatat că au fost încălcate dispoziţii ale legislaţiei audiovizualului referitoare la protecţia copilului, şi anume art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului raportat la art. 19 lit. f), g), k) din Codul audiovizualului. De asemenea, s-a reţinut şi nerespectarea prevederilor art. 18 lit. a) şi b) (“Nu pot fi difuzate în intervalul orar 06,00 – 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ; b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen”) şi ale art. 83 din Codul audiovizualului (“art. 83 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română”) ;

- Somaţie publică postului Antena 1 pentru o serie de ediţii ale emisiunii „Un show păcătos”, difuzate în perioada ianuarie – martie 2013. Raportul a fost întocmit ca urmare a sesizării doamnei Oana Roman. Aşa cu a reieşit din raport, membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate prevederi ale legislaţiei audiovizualului privind protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine, respectiv, art. 30 şi 32 alin. (1) din Codul audiovizualului (art. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine) ;

- Somaţie publică postului România TV pentru emisiunea „România de poveste”, din data de 22.12.2012, întrucât au fost încălcate dispoziţiile art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului conform cărora programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, respectiv "conţinutul şi programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective ;

- Somaţie publică postului Pro TV. CNA a analizat raportul de monitorizare referitor la clasificarea filmelor de lung metraj difuzate de mai multe posturi centrale de televiziune pentru perioadele 11 - 25.02.2013 şi 01 – 14.03.2013 (intervalul orar 07:00 – 24:00). Constantând încălcarea legislaţiei audiovizuale privind clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor (încadrarea necorespunzătoare în raport cu ora de difuzare), Consiliul a decis sancţionarea postului de televiziune PRO TV ;

- Decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului publicitar pentru cuţitul Miracle Blade World Class transmis în grupajele de publicitate şi teleshopping de posturile de televiziune, deoarece nu respectă prevederile art. 93 din Codul audiovizualului, conform cărora, “Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul