Comunicat de presă

10.03.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 10.03.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis să sancţioneze postul OTV cu o amendă în cuantum de 10.000 lei. Sancţiunea cumulează atât încălcările legislaţiei audiovizualului din emisiunea „Nu te supăra, frate !” (din 10.01.2010), precum şi pe cele din emisiunea « Lumea de azi, lumea de mâine » (din 29.01.2010). Consiliul a apreciat ca nepotrivit intervalul orar în care s-a redifuzat o selecţie de farse din anii trecuţi, limbajul folosit fiind vulgar şi violent, fapt interzis de art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, privind protecţia copiilor. În emisiunea « Lumea de azi, lumea de mâine » s-a făcut publicitate mascată pentru promovarea unui produs de slăbit pentru persoanele sub 18 ani, ceea ce contravine dispoziţiior art. 29, alin. 3 din Legea audiovizualului şi ale art. 154 lit. a din Codul CNA („Publicitatea şi teleshoppingul pentru orice fel de produs sau tratament pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale vor respecta următoarele condiţii : a) nu se vor adresa persoanelor sub 18 ani şi vor avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un insert scris şi/sau sonor ;”).

În cadrul şedinţei, membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare privind sinteza emisiunilor matinale, difuzate de către posturile de radio în perioada 01.02-28.02.2010 şi au constatat că mai multe ediţii conţin expresii licenţioase, comentarii pe teme sexuale şi subiecte nepotrivite în raport cu ora de difuzare, fapte care încalcă legislaţia audiovizuală privind protecţia minorilor. Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, „difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”, raportate la cele ale art. 16 alin. 3 din Codul CNA. În consecinţă, membrii CNA au hotărât să sancţioneze următoarele posturi de radio :

Radio ZU – amendă în cuantum de 10.000 lei pentru cinci ediţii ale emisiunii „Morning ZU” ;

Radio 21 – somaţie publică pentru emisiunea „Fabrica DeMentă” (difuzată la orele 7:29, 8:45 şi 9:46), ediţia din data de 4.02.2010. În cadrul rubricii „Ştiri din neştire”, s-a făcut o farsă cu aluzii obscene.

Pe baza Raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, Consiliul a sancţionat pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale Televiziunea VTV Râmnicu Vâlcea cu somaţie publică. În ediţiile emisiunii „VTV MATINAL - Bună dimineaţa”, difuzate în perioada 11-18.02.2010, s-a făcut publicitate mascată pentru promovarea unei societăţi comerciale S.C. VIZAL S.R.L. Radiodifuzorul nu a respectat regimul de difuzare a publicităţii în audiovizual, prevăzut de art. 29 alin 1 lit. a din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002.

Membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul de Inspecţie privind unele reţele CATV din teritoriu, ca urmare a mai multor reclamaţii formulate de Pro TV şi au sancţionat cu câte o somaţie publică (pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 74 alin. 3 din Legea Audiovizualului), următoarele societăţi : DHS S.R.L, C.O.C.O. S.R.L. şi INTER PLUS S.R.L.

Consiliul a aprobat prelungirea licenţei audiovizuale cu 9 ani a S.C. EDIR S.A. Bucureşti pentru postul Europa FM Tg. Ocna.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul