Decizia nr. 333 din 10.03.2010

10.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DHS S.R.L.,
pentru localităţile Cuci, Lechinţa şi Iclănzel, judeţul Mureş

S.C. DHS S.R.L.
Str. Mareşal Ion Antonescu nr. 8, ap. 169
CLUJ-NAPOCA Jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 18415/16.12.2009, cu privire la reţelele de telecomunicaţii din localităţile Cuci, Lechinţa şi Iclănzel, judeţul Mureş, aparţinând S.C. DHS S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. DHS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 1295.1/16.03.2004, Anexa din 16.03.2004 pentru localităţile Cuci şi Lechinţa, judeţul Mureş şi avizul de retransmisie nr. A 3938/23.11.2004, Anexa din 16.03.2004 pentru localitatea Iclănzel, judeţul Mureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. DHS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmise.

Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A., în zilele de 15 şi 22 februarie 2010, în reţelele de telecomunicaţii din localităţile Cuci, Lechinta şi Iclănzel, judeţul Mureş, aparţinând S.C. DHS S.R.L., s-a constatat următoarea situaţie de fapt :

  • localităţile Cuci şi Lechinţa (data control : 15.02.2010) : în aceste reţele de telecomunicaţii distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 16.03.2004 , următoarele 19 programe : ACASĂ TV, GSP TV, DIGISPORT, ANTENA 1, KANAL D, NAŢIONAL TV, SPORT.RO, ANIMAL PLANET, EUFORIA LIFESTYLE, DDTV, FAVORIT TV, EUROSPORT, AXN, OTV, UTV, DUNA TV, RTL KLUB, TARAF TV şi PROGRAM TIP „VIDEOTEXT".

Programul TVR INTERNAŢIONAL, deşi în scris în oferta de programe aprobată, nu era retransmis în aceste localităţi.

  • localitatea Iclănzel (data control : 22.02.2010) : în această reţea de telecomunicaţii distribuitorul retransmitea în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 16.03.2004 , următoarele 16 programe : ACASĂ TV, GSP TV, ANTENA 1, KANAL D, NAŢONAL TV, SPORT.RO, AXN, OTV, TARAF TV, PRO CINEMA, KISS TV, FAVORIT, ETNO TV, MINIMAX, B1TV şi N24 PLUS.

Programul TVR INTERNAŢIONAL, deşi în scris în oferta de programe aprobată, nu era retransmis în această localitate.

La controlul efectuat în localităţile menţionate mai sus, s-a mai constatat că distribuitorul de servicii S.C. DHS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât nu a înscris în oferta de programe şi nu retransmite programele TV5, TVR 3, TVR Info şi TVR Internaţional, deşi are această obligaţie în virtutea dispoziţiilor legale menţionate anterior.

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii au obligaţia de a include în ofertă programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR 3 şi TVR Info, TVR Internaţional), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

De asemenea, în baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. DHS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 50 alin. (1) şi art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în localităţile Cuci şi Lechinţa, judeţul Mureş, difuzează program tip „VIDEOTEXT", fără ca societatea să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program.

La art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului se prevede că furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. DHS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de telecomunicaţii din localităţile Cuci, Lechinţa şi Iclănzel, judeţul Mureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. DHS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţelele de telecomunicaţii din localităţile Cuci, Lechinţa şi Iclănzel, judeţul Mureş, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar un program, deşi înscris în oferta aprobată de Consiliu, nu era retransmis, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, s-a constatat că distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 şi 58 din Legea audiovizualului, întrucât difuzează programul VIDEOTEXT, fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”