Decizia nr. 1104 din 15.12.2009

15.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1042/06.12.2009

S.C. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Bucureşti, Str. General Berthelot nr. 60-64, Sector 1,

Întrunit în sedinţa publică din data de 15 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de S.C. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE împotriva Deciziei CNA nr. 1042/06.12.2009 prin care această societate a fost sancţionată cu somaţie publică, pentru încălcarea prevederile art. 8 din Decizia nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Analizând motivele pentru care se solicită anularea deciziei contestate, luând act şi de argumentele susţinute de reprezentantul SRR, care a fost prezent în şedinţa publică, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a combatut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la aplicarea sancţiunii.

Astfel, în susţinerea contestaţiei, radiodifuzorul susţine că difuzarea accidentală a unui material cu caracter electoral în ziua de 6 decembrie 2009, după încheierea campaniei, ar fi constituit, în fapt, introducerea frauduloasă a unei secvenţe piratate, fiind independentă de voinţa sa.

Având în vedere că răspunderea pentru conţinutul programelor aparţine în exclusivitate radiodifuzorului, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.