Decizia nr. 1108 din 17.12.2009

17.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DATINA S.R.L.
cu sediul în Drobeta Turnu-Severin, str. Tabla Buţii nr. 74A, jud. Mehedinţi

pentru postul de televiziune DATINA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 17152/27.11.2009, cu privire la emisiunea informativă „Ştirile zilei” difuzată în ziua de 25 noiembrie 2009, de la ora 19:00, de către postul DATINA TV.

Postul de televiziune DATINA TV aparţine radiodifuzorului S.C. DATINA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 096.1/19.10.1995 şi decizia de autorizare nr. 237.0/11.11.1997 şi reautorizare nr. 237.1-1/06.06.2003).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DATINA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 71 alin. (1) lit. a) din din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiile asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizării liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

În fapt, postul de televiziune DATINA TV a difuzat în ziua de 25.11.2009, de la ora 19:00, în cadrul emisiunii informative „Ştirile zilei”, o informaţie oferită de Primarul comunei Şimian, dl. Ion Ghinescu, potrivit căreia Prefectul judeţului Mehedinţi, dl. Ion Mîţu, ar fi blocat alocarea unor fonduri necesare primăriei Şimian pentru plata ajutoarelor sociale, informaţie care constituia, în fapt, o acuzaţie la adresa Prefectului.

Ştirea a avut următorul conţinut : „Prezentatoare : Beneficiarii de ajutor social din comuna Şimian nu pot intra în posesia banilor din cauza blocării fondurilor primăriei. Oamenii, dar şi primarul Ion Ghinescu susţin că este vorba despre o răzbunare, în condiţiile în care populaţia din Şimian nu a optat în primul tur al prezidenţialelor pentru domnul Traian Băsescu.
Ion Ghinescu : De două săptămâni de zile, Prefectul Mîţu a trimis controale şi paracontroale peste mine, să mă verifice. Motivul este că nu am vrut să cedez presiunilor şi să fac jocul PDL-ului, pentru a lua voturi la Şimian.
Reporter : Există mai mulţi oameni, afară, care trebuie să-şi primească ajutoarele sociale. Aceştia sunt nemulţumiţi, nu sunt bani, ce se întîmplă ? Ion Ghinescu : Da, este adevărat, ieri am fost programaţi la Direcţia de Finanţe să ridicăm ajutoarele sociale pentru beneficiarii Legii 416, şi nu s-au ridicat ieri, astăzi am fost personal la domnul director şi mi s-a spus verde-n faţă că nu mi se vor da ajutoarele sociale, deoarece există un ordin de la Prefectul Mîţu pentru a nu se da aceste ajutoare sociale. Am luat legătura telefonic cu dumnealui şi a inventat fel şi fel de motive, controale şi paracontroale care-o să vină şi-o să verifice. Este pur şi simplu un şantaj politic, deoarece sunt nemulţumiţi de rezultatul care a fost scos la Şimian ; pentru faptul că a cîştigat PSD-ul mai multe voturi sunt de vină Primarul Ghinescu şi beneficiarii Legii 416.”

Membrii Consiliului au apreciat că, faţă de conţinutul ştirii, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, deoarece, în cadrul ştirii, a fost făcută cunoscută numai opinia unei părţi (respectiv a Primarului comunei Şimian), iar nu şi a celeilalte părţi (respectiv dl. Ion Mîţu, prefect al judeţului Mehedinţi) la adresa căruia au fost făcut afirmaţiile de natură a crea o stare de suspiciune cu privire la neplata ajutoarelor sociale acordate în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Interesul public al unui astfel de subiect impunea solicitarea punctului de vedere al persoanei acuzate, implicată în această activitate considerată de Primarul comunei Şimian nelegală.

Or, radiodifuzorul nu a procedat în acest fel, încălcând astfel obligaţia de a asigura imparţialitatea şi echilibrul într-un program audiovizual, obligaţie prevăzută de art. 71 din Codul audiovizualului. O astfel de abordare nu a permis, de asemenea, publicului telespectator să-şi formeze propria opinie în legătură cu subiectul prezentat.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin.(2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DATINA S.R.L. pentru postul de televiziune DATINA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. DATINA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 19.00-23.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune DATINA TV cu somaţie publică, întrucât, în emisiunea „Ştirile zilei” din 25 noiembrie 2009, a prezentat o informaţie potrivit căreia Prefectul judeţului Mehedinţi ar fi blocat fondurile necesare primăriei Şimian pentru plata ajutoarelor sociale, fără a-i solicita un punct de vedere Prefectului, referitor la această acuzaţie.

Lipsa opiniei acestuia, cu privire la informaţia prezentată, a fost de natură a afecta dreptul publicului la o informare obiectivă, echilibrată şi imparţială, acesta neputându-şi forma în mod liber propria părere cu privire la subiectul prezentat”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.