Decizia nr. 1109 din 17.12.2009

17.12.2009


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 17085/26.11.2009 cu privire la spotul comercial pentru promovarea săptămânalului „Actualitatea”, difuzat de postul de radio Kiss FM din Lugoj.

Spotul publicitar, cu o durată de aproximativ 18 secunde, are următorul conţinut :

“Conform celui mai recent studiu de piaţă oamenii inteligenţi citesc “Actualitatea”. În fiecare joi la toate chioşcurile de difuzare a presei sau pe Internet la adresa www.ziarulactualitatea.ro. Actualitatea ! Spune ce citeşti să-ţi spun cine eşti !”

Analizând sesizarea, raportul de monitorizare şi audiind spotul publicitar menţionat, Consiliul a constatat că acesta încalcă prevederile art. 29 alin. (1) litera c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 107 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 29 din Legea audiovizualului :

(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :
.....
c) să nu prejudicieze demnitatea umană.

Potrivit dispoziţiilor art. 107 din Codul audiovizualului, publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării corecte.

Sesizarea primită de Consiliu se referă la faptul că enunţul ”oamenii inteligenţi citesc “Actualitatea” aduce un prejudiciu moral persoanelor care citesc alte ziare” şi că nu se face dovada unui studiu de piaţă care să certifice acest fapt.

Analizând spotul, membrii Consiliului au apreciat că, într-adevăr acesta nu oferă telespectatorilor o informaţie corectă şi obiectivă, întrucât afirmaţia prin care se promovează produsul nu este susţinută cu date concrete sau informaţii care să o probeze, astfel încât nu se poate verifica veridicitatea celor susţinute în spotul publicitar.

Consiliul a apreciat, de asemenea, că afirmaţiile „oamenii inteligenţi citesc Actualitatea” şi „Spune ce citeşti să-ţi spun cine eşti !” sunt de natură a prejudicia demnitatea persoanelor care nu citesc acest ziar, prin excluderea lor din categoria oamenilor inteligenţi.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că spotul încalcă reglementările în vigoare potrivit cărora, pe de o parte, publicitatea trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării corecte, ca de altfel orice gen de comunicare audiovizuală, iar, pe de altă parte, aceasta nu poate prejudicia demnitatea umană.

Pentru aceste considerente, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea deîndată în legalitate în privinţa spotului, în sensul că acesta să fie difuzat cu respectarea prevederilor legale în materie de publicitate prevăzute de legislaţia audiovizuală.