Decizia nr. 1110 din 17.12.2009

17.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELE-KRANTZ S.R.L.

S.C. TELE-KRANTZ S.R.L.
Str. Ecoului nr. 58, bl. BM1, ap. 53
CONSTANŢA jud. Constanţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 17161/27.11.2009, cu privire la respectarea obligaţiei de către S.C. TELE-KRANTZ S.R.L. de a difuza textul sancţiunii aplicate de CNA prin Decizia nr. 959/17.11.2009.

Distribuitorul de servicii S.C. TELE-KRANTZ S.R.L. deţine avizele de transmisie nr. A4066.1/02.06.2005 - Anexa din 11.12.2007 pentru localitatea Moroeni, jud. Dâmboviţa şi nr. A4849.1/11.12.2007 - Anexa din 11.12.2007 pentru localitatea Bezdead, jud. Dâmboviţa.

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELE-KRANTZ S.R.L. a încălcat prevederile art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- ,,(1) : Distribuitorul de servicii căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a aplicat o sancţiune are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formularea transmisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

- (2) : Distribuitorul de servicii sancţionat are obligaţia de a difuza textul sancţiunii aplicate de C.N.A., în mod continuu, timp de 7 zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.

- (3) : Distribuitorul de servicii are obligaţia de a difuza textul deciziei de sancţionare pe canalul alocat de distribuitor fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii.’’

În fapt, prin Decizia nr. 959/17.11.2009 distribuitorul de servicii SC TELE-KRANTZ SRL a fost sancţionat de CNA cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În esenţă, sancţiunea a fost aplicată, întrucât societatea a modificat structura ofertei de servicii de programe fără a obţine în prealabil acordul Consiliului.

În urma aplicării somaţiei publice şi comunicării deciziei de sancţionare, societatea urma să aducă la cunoştinţa publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în condiţiile şi cu respectarea Deciziei nr. 36/2008.

Astfel, SC TELE-KRANTZ SRL avea obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localităţile Moroeni şi Bezdead, din judeţul Dâmboviţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, textul sancţiunii, în formularea transmisă de Consiliu.

Ulterior, la CNA a fost înregistrată sesizarea nr. 17161/27.11.2009, prin care petentul reclama faptul că SC TELE-KRANTZ SRL nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 1 din Decizia CNA nr. 36/2008, în sensul că nu a adus la cunoştinţa publicului motivele şi obiectul sancţiunii dispuse de CNA.

Cu privire la aceste aspecte, inspectorul teritorial l-a contactat telefonic pe domnul Oleg Danovski, reprezentantul SC TELE-KRANTZ SRL, acesta recunoscând că nu a respectat prevederile art. 1 din Decizia nr. 36/2008, invocând motive de natură tehnică.

De asemenea, prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 17548/06.12.2009, reprezentantul societăţii a înştiinţat Consiliul că a luat la cunoştinţă de decizia de sancţionare, dar că, din anumite motive tehnice, nu a putut transmite textul sancţiunii, astfel cum avea obligaţia.

Considerând că motivele invocate de societate nu sunt întemeiate, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELE-KRANTZ S.R.L. nu a respectat prevederile art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Decizia nr. 36/2008, în sensul că nu a adus la cunoştinţa publicului motivele şi obiectul sancţiunii aplicate prin Decizia 959/17.11.2009, conform Deciziei nr. 36/2008.

În consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 2 din Decizia CNA nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. TELE-KRANTZ S.R.L.

În situaţia în care societatea nu se va conforma prevederilor prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.