Decizia nr. 1107 din 17.12.2009

17.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. TV SIRIUS S.R.L.,
cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 85 (Corp B), bl. C1, Jud. Mehedinţi CUI R : 22204605

pentru postul de televiziune TELE 2
Str. Aurelian nr. 46, et. 5, corp clădire P+5, cam. 1,2,3,4
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 17115/26.11.2009 cu privire la emisiunea « Ediţie Specială » difuzată în data de 24 noiembrie 2009, de postul TELE 2.

Postul de televiziune TELE 2 aparţine radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

“ (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(3) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să respecte dreptul persoanei la propria imagine şi să pună în vedere interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin ; stăruinţa moderatorului trebuie să fie convingătoare, astfel încât să ajute publicul să-şi formeze o opinie corectă.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

În fapt, postul de televiziune Tele 2 a difuzat, în data de 24 noiembrie 2009, în intervalul orar 18.30-19.00, emisiunea “Ediţie Specială”, moderată de domnul Gilian Bidilici.

În cadrul acesteia a participat, în calitate de invitat, domnul Victor Rusu, ex-director al Bibliotecii judeţene „I.G. Bibicescu” şi ex-consilier judeţean PSD, care şi-a exprimat opinia cu privire la nemulţumirile sale, legate de încetarea, ca urmare a pensionării, a raporturilor de serviciu cu Consiliul Judeţean Mehedinţi.

În acest context, domnul Victor Rusu i-a adus grave prejudicii de imagine atât domnului Marius Bălu, Preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, pe care l-a acuzat că ar fi luat decizia de încetare a contractului său de muncă şi că în locul său ar fi numit o rudă de-a Domniei Sale.

De asemenea, invitatul i-a adus prejudicii de imagine şi tatălui Preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Nicolae Bălu – pensionar, despre care a afirmat că ar fi „bolşevic”, „beţivan”, „alcoolic”, etc.

Cităm din raportul de monitorizare :

Moderator : ”Domnule profesor, decizie surprinzătoare astăzi în cadrul şedinţei de Consiliu Judeţean, unde, printre altele, s-a decis şi încetarea contractului dv. de muncă la Biblioteca Judeţeană. Cum aţi primit această veste ?” (...)
Victor Rusu : ”Este simplu, păi îşi dădură în petic. Pe hotărârea prin care pe mine m-au destituit, ca să zic aşa, e un act abuziv, porcesc, aşa, pe aceea se precizară şi înlocuitorul meu. Înlocuitorul meu nu e nimeni altul decît o rudă a domnului Preşedinte Bălu. Deci domnul Preşedinte Bălu, pe ultima sută de metri, s-a gândit dumnealui să mă dea pe mine afară, după 11 ani de activitate...”.
(...)
Victor Rusu : „Dar de bază rămâne faptul că, maică-sa, şi cu ea, se lăudau demult prin bibliotecă că au trecut la PD-L, şi, mai ales că nevasta lui Bălu, Preşedintele care mă destitui, ar fi rudă cu ea. Deci şi-a pus domnul Bălu ruda nevestei… Pentru că tot veni vorba de domnul Bălu, să vă mai spun şi alte motive. Oamenii cu adevărat superiori, oamenii care au cu adevărat o educaţie solidă, care au cultură, care au educaţie, care au bun simţ, ştiu să se obiectiveze…Ştiu să-şi pună frâu patimilor. Domnul Bălu, fiind un inginer, exact ca ruda aia a lui, fără rang şi fără nume, care nu ştie ce-a căzut pe capul lui, l-a împins partidul înainte, şi împingîndu-l şi ajungând unde-a ajuns, dar săracul de el, sărac şi cu cartea, sărac şi cu duhul, sărac cu toate, un om sub media omului instruit şi cultivat, nu poate să-şi reprime patima…Ce s-a întâmplat, se răzbună pe mine…”.
(...)
Victor Rusu : „…Tata lui domnul Bălu...
…Era bibliotecar. Eu îl ştiam demult. A fost activist de UTC, ani de zile, bolşevic de bolşevic. Familia Bălu este o familie care a dat cel puţin 7-8 activişti UTC şi de partid. Deci au statute vechi pe vremea lui Ceauşescu, bolşevici de bolşevici. N-aveau ei cum să se împace cu mine, deportat în Bărăgan, fost luptător anticomunist, ş.a.m.d., şi, mai ales, om care nu am iubit dictatura lui Ceauşescu, care pe ei i-a făcut oameni. Deci Bălu se trage dintr-o familie de activişti de partid…După ce l-au dat afară, de beţivan ce era, pe taică-său, de la partid, l-au arucat director la cinematografia din judeţ.
(...)
Măi, Nicu Bălule, ce se întîmplă cu tine ? Domnule, sunt alcoolic. Eu dimineaţa dacă nu beau măcar 2 vodci, îmi tremură mîinile, în toate felurile... Vă spun cinstit că vreo 3 săptămâni de zile (am şi martori, că eu nu vorbesc decât cu martori şi cu probe) aveam grijă să vin cu o sticlă de jumate de vodcă, îl chemam la mine, îi dam, să nu-l mai văd, că mă îngrozea cum făcea din mâini,aşa...Îi tremurau mîinile, nu putea să scrie, deci era alcoolic în halul de-i tremurau mîinile..
Moderator :” Poate l-aţi şi ajutat..”
Victor Rusu :” Domnule, l-am ajutat...”
(...)
Victor Rusu : „ Deci i-am făcut un bine. Dar, în capul lui, aşa, că l-aţi văzut, Bălu n-are fruntea decît de 3 degete, şi de-aici încolo îi vine părul acela de boxer…Ei, sub fruntea aia de 3 degete, în capul lui Bălu, Preşedintele, a rămas că i-am scos părintele, ilustrul lui părinte, cu mâinile jucând de alcool, i l-am scos la pensie. Asta a spus-o la toată lumea.
(...)
Moderator : „ Era un fel de răzbunare..”
Victor Rusu : „Răzbunare…”
Moderator : „Pentru că i-aţi făcut un bine tatălui...”
Victor Rusu : „Da, i-am făcut bine, domnule, era de râsul lumii, îi jucau mîinile-aşa. Domnule, venea beat, era metodist, aduc 1000 de bibliotecari de pe teren, când era metodist, asta însemna că vizita bibliotecile comunale. Şi când ajungea acolo, prima grijă era să spună, că el era şeful, el controla, veneau bieţii bibliotecari cu sticlele de ţuică, şi de altă băutură, şi-i dădeau, să nu se supere domnul „inspector”, să nu-l mai vadă bieţii oameni cum îi jucau mâinile. Se îmbăta acolo, de-abia îl suiau în maşini, să-l trimită înapoi, ca pe-un pachet, deci se făcea de râs. I-am scurtat şi ruşinea, şi suferinţa, l-am ajutat…”.

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că emisiunea “Ediţie specială” a fost difuzată cu încălcarea normelor privind dreptul la imagine al unor persoane.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că invitatul emisiunii a formulat acuzaţii nedovedite la adresa persoanelor despre care s-a discutat în emisiune, fără ca moderatorul să-i pună în vedere să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, astfel cum impuneau prevederile art. 42 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Legiuitorul a instituit în sarcina radiodifuzorilor, implicit a realizatorilor de programe, obligaţia de a respecta dreptul persoanei la imagine şi demnitate şi de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios.

Or, dl. Gilian Bidilici, realizatorul emisiunii “Ediţie specială”, nu a intervenit, permiţând invitatului să folosească un limbaj injurios, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 42 alin. (4) din Codul audiovizualului.

Faţă de modul în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul consideră că moderatorul nu numai că nu a avut nicio reacţie din care să rezulte că dezaprobă astfel de atitudini, obligaţie ce-i revenea în calitatea sa de realizator de emisiuni audiovizuale, potrivit reglementărilor din domeniu, dar, a susţinut poziţia invitatului său, fără a-l combate în vreun fel şi fără a-i solicita vreo probă în susţinerea acuzaţiilor formulate.

Consiliul a apreciat, de asemenea, că lipsa de atitudine şi stăruinţă a moderatorului, al cărui rol activ trebuie să influenţeze calitatea programului audiovizual, a condus la prejudicierea în mod nejustificat a demnităţii şi imaginii persoanelor la adresa cărora au fost formulate acuzaţiile.

Prin conduita adoptată, moderatorul a încurajat desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal.

Faţă de aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că, prin Decizia nr. 847/24.09.2009, radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a mai fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor privind dreptul la imagine al persoanei, membrii Consiliului au decis amendarea radiodifuzorului cu suma de 5.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Codul audiovizualului şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV-C 387/18.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1570.0/05.02.2009) pentru postul de televiziune TELE 2 din Drobeta Turnu Severin se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. TV SIRIUS S.R.L.
Str. Traian nr. 85 (Corp B), bl. C1,
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi
CUI R : 22204605

pentru postul de televiziune TELE 2
Str. Aurelian nr. 46, et. 5, corp clădire P+5, cam. 1,2,3,4
Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinţi

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1107/17.12.2009 privind amendarea cu 5.000 de lei a radiodifuzorului S.C. TV SIRIUS S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TELE 2 cu amendă în cuantum de 5.000 lei, întrucât în cadrul emisiunii „Ediţie Specială”, difuzată în 24 noiembrie 2009, invitatul emisiunii a formulat acuzaţii nedovedite la adresa unor persoane, folosind un limbaj injurios, fără ca moderatorul să intervină pentru a stopa un astfel de comportament şi pentru a-i solicita dovezi în susţinerea afirmaţiilor defăimătoare.

Aceste fapte au fost de natură a prejudicia imaginea persoanelor despre care s-a discutat în emisiune, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 42 din Codul audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.