Comunicat de presă - Ședința din 06.02.2014 - sancțiuni

06.02.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis următoarele :

- Amendă în cuantum de 100.000 de lei postului Mynele TV pentru difuzarea unor spoturi prin care se face publicitate la Erotic Chat / telefoane erotice. Radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. h) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale. De asemenea, a fost reţinut şi art. 96 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (Decizia CNA 220/2011), potrivit căruia „Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise” (perioada monitorizată : 06 – 09.02.2013) ;

- Decizie privind intrarea în legalitate în privinţa unor producţii muzicale [„Ce portbagaj” (Damany), “Florida” (ASU) şi “Eşti foc de frumoasă” (Nicolae Guţă)], difuzate în spaţiul audiovizual. Consiliul a apreciat că difuzarea acestor videoclipuri la posturile de televiziune, la o oră destinată audienţei generale, este de natură a prejudicia dezvoltarea psihică, mentală şi morală a minorilor. [S-au reţinut art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului şi art. 18 lit. b) raportat la art. 19 lit. e) şi f) din Codul audiovizualului care cuprinde criteriile de clasificare a producţiilor audiovizuale.] Conform art. 39 alin. (2) „Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”. De asemenea, „nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (...) b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen (art. 18). Raportul analizat s-a referit la Mynele TV, perioada monitorizată fiind cuprinsă între 28.12.2013 – 10.01.2014 ;

- Amendă în cuantum de 70.000 de lei postului Antena 1, pentru emisiunea „Acces direct” (ediţiile din 28.11.2013, 09,11,12 şi 16.12.2013) şi amendă în cuantum de 50.000 de lei postului Pro TV pentru emisiunea „La Măruţă” (ediţiile din perioada 10 – 12.12.2013). În urma analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a mai multor reclamaţii referitoare la emisiunile mai sus-menţionate, Consiliul a constatat că radiodifuzorii au încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului referitoare la protecţia minorilor, precum şi prevederile art. 12, art. 18 lit. b) şi art. 19 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul audiovizualului, care precizează criteriile ce trebuie avute în vedere la clasificarea programelor audiovizuale, cum ar fi „psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor” sau „tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă” ;

- Amendă în cuantum de 70.000 de lei postului B1 TV, deoarece nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (3) şi nici cele ale art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului în emisiunea „Sub semnul întrebării” (ediţiile din 12 şi 25.12.2013) [„Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”, respectiv „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”] La stabilirea sancţiunii s-a avut în vedere şi încălcarea art. 43 alin. (2) din Codul audiovizualului în emisiunea „Ring TV”, ediţiile din 13 şi 20.10.2013, în care, printre subiectele abordate, a fost şi cazul Elodia [„Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor”.] ;

- Amendă în cuantum de 50.000 de lei postului Antena 3 pentru că în emisiunea „Sinteza Zilei” din 14.01.2014, în care subiectele principale au fost „Minciunile Preşedintelui şi ale Regimului Băsescu”, respectiv „Propaganda băsistă”, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului şi pe cele ale ale art. 30, art. 32 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului. [art. 3 alin. (1) „Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului ; art. 30 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”] ;

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului România TV pentru încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. Rapoartele de monitorizare analizate au cuprins diferite ediţii speciale, respectiv de Breaking News, difuzate în perioada 31.10 – 03.11.2013 (cazul Elodia), emisiunea informativă „România de la ora 13.00” din data de 04.12.2013 (ştirea cu titlul „Bugetul pe 2014, show cu tentă sexuală”), precum şi emisiunea de dezbatere „News Desk” din data de 13.12.2013 ;

- Somaţie publică postului Realitatea TV pentru încălcarea art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. Rapoartele de monitorizare, întocmite ca urmare a reclamaţiilor primite, au cuprins ediţia din 15.11.2013 a emisiunii „Jocuri de putere”, precum şi o serie de emisiuni informative şi de dezbatere difuzate în lunile noiembrie şi decembrie 2013 ;

- Decizie privind intrarea în legalitate în privinţa producţiilor muzicale „Inevitabil va fi bine” (Andra), „Aşa, şi !” (Vunk), deoarece au fost transmise la unele posturi de televiziune (Kiss TV, MTV, Music Channel) fără respectarea dispoziţiilor art. 31 alin. 4 lit. c) şi alin. (5) din Legea audiovizualului [(4) Programele care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii : (...) c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele în cauză].

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul