Comunicat de presă - Ședința din 25.02.2014 - sancțiuni

25.02.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Direcţia Monitorizare şi de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- Amendă în cuantum de 40.000 de lei postului Naşul TV. Consiliul a avut în vedere ediţia din data de 20.01.2014 a emisiunii „Actualitatea Românească”, realizată de Laurenţiu Primo, în care au fost încălcate dispoziţiile art. 40 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, precum şi pe cele ale art. 47 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora „Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală”, respectiv „Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări antisemite sau xenofobe”. La stabilirea sancţiunii au fost reţinute şi ediţii ale emisiunilor „Istoria medicinei” (din 19, 26.01 şi reluarea din 27.01.2014), „Naşul” (din 4.02.2014) şi „Cronica de noapte” (din 05.02.2014) în care au fost constatate încălcări ale dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, conform cărora „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise” şi ale art. 34 alin. (1) din Cod. De asemenea, s-a avut în vedere şi faptul că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului [„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”] ;

- Amendă
în cuantum de 10.000 de lei postului Prima TV. Mai multe episoade ale sezonului al VI-lea al serialului „Iubiri secrete” – genul dramă, marcaj AP (din zilele de 02.10.2013, 26.11.2013, 10.12.2013), au fost transmise fără a se ţine cont de normele legislaţiei audiovizualului referitoare la protecţia minorilor, respectiv de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului [„Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”] şi de cele ale art. 12 şi art. 18 lit. a) şi b) din Codul audiovizualului [art. 12 „(1) Programele audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă vizionarea este restricţionată printr-un sistem de acces condiţionat. (2) În lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor prevăzute la alin. (1) se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia”, art. 18 „Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat ; b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen”]. Sancţiunea cuprinde şi o ediţie a emisiunii „Schimb de mame” (din 27.10.2013), în care nu au fost respectate prevederile art. 9 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora „este interzisă difuzarea de programe al căror scop principal este (…) expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei".

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul