Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.01.2018

23.01.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze cu amendă de 50.000 de lei postul Antena 1 pentru ediția din 26.07.2017 a emisiunii „Acces Direct”, difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție, CNA a aplicat următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei societății Nextgen Communications SRL pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. (3) și art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului ;
- somație publică postului Tele’M Botoșani, pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Presa-n gura lui Rotundu”, edițiile din 20.10 și 24.11.2017 ;
- somații publice societăților LinkpressTV SRL (Linkpress TV) și Nextgen Communications SRL (Nextgen Info din Mangalia și Tulcea), deoarece nu au ținut cont de dispozițiile art. 2 din Decizia CNA nr. 412 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare ;
- somație publică societății Total Media Radio-Tv SRL (Studioul de Televiziune „TVT” din Vaslui) pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire : Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 39 (1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată.
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
ART. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
ART. 82 (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Decizia nr.412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune
ART. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel :
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ;
b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.