Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 01.02.2018

01.02.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze TVR 1 cu somație publică pentru emisiunea „România 9”, ediția din 09.08.2017, având ca temă „Familia tradițională versus familia modernă”. La difuzarea acestei ediții, postul nu a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (1), (4), art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 66 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

De asemenea, în urma analizării solicitărilor de prelungire a valabilității licențelor audiovizuale, CNA a aplicat o somație publică societății Semnal Media SRL Alexandria (Radio Semnal), pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013.

În aceeași ședință, după analizarea rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție, membrii CNA au sancționat cu câte o somație publică societățile Mariluc Com SRL din Suceava și Banat Telecom Satelit din Oravița (Caraș Severin) pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului 504/2002.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire : Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (…) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
ART. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).