Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 29.03.2018

29.03.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze postul de televiziune B1 TV cu amendă de 10.000 de lei pentru că, la difuzarea emisiunii „Lumea lui Banciu” din data de 04.10.2017, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și nici pe cele ale art. 47 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. [Art. 3 (2) – „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor” ; art. 47 (3) „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”].

De asemenea, analizând solicitările de modificare a licențelor audiovizuale, Consiliul a sancționat cu somație publică societatea Radio Metronom SRL (Râmnicu Vâlcea), pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului 504/2002, conform cărora „furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

În aceeași ședință, Consiliul a sancționat cu somație publică societatea TELECOM ARDEAL SRL pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. (1) – „Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul