Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 17.04.2018

17.04.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite. Constatând nerespectarea art. 29 alin. 1) lit. (f) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 la difuzarea spotului aferent campaniei de promovare a produsului „Unirea”, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința acestui spot [Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii :(...) f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei ]. De asemenea, CNA a decis să aplice câte o somație publică posturilor România TV și Etno TV, pentru încălcarea dispozițiilor art. 113 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „în intervalul orar 6,00 - 22,00 este interzisă orice formă de publicitate la băuturi spirtoase”. Raportul de monitorizare cuprinde 3 variante ale spotului publicitar, care au fost difuzate de posturile PRO TV, Etno Tv, Național TV, Realitatea TV, România TV, TVR 1 și TVR 2 în perioada 01.11 – 24.12.2017.

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- S.C. PRO TV SRL – amendă de 200.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora „Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.” Rapoartele de monitorizare cuprind publicitatea difuzată la stații locale ale radiodifuzorului în perioada 12 – 26.10.2017 ;
- New Image SRL (TV 1 Satu Mare) - amendă de 10.000 de lei pentru că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. 1) lit. (a) din Legea audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Zona de impact” din data de 14.11.2017 ;
- S.C. Nord Est Media Image SRL (Tele M Botoșani) – somație publică, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 1 alin. (3) din Decizia nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune ;
- SRTV – Studioul Teritorial Timișoara – somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Ora regiunii” din data de 18.01.2018 ;
- TV Sirius SRL (Tele 2 – Drobeta Turnu Severin) – somație publică deoarece radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 66 din Codul audiovizualului, în emisiunea „Realitatea Zilei” din data de 31.10.2017 ;
- Radio Bistrița – somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin (2) din Legea audiovizualului ;
- S.C. Lugomedia SRL (TEN TV - Lugoj) – somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „Ora adevărului” din data de 08.03.2018 ;
- Next Level Connect SRL – somație publică, deoarece societatea nu a respectat prevederile art. 50 alin. (1) și nici pe cele ale art. 58 (1) din Legea audiovizualului ;
- Magnavox Com Filiala Craiova SRL– somație publică, pentru că radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 74 (3) și nici de cele ale art. 82 alin. (1) din Legea Audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ;
ART. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
ART. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
ART. 74 (…) (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
ART. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Decizia nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune.
ART. 1 (...) (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) înregistrarile continând programe/emisiuni dupa a caror difuzare posturile de radiodifuziune sonora sau de televiziune au primit solicitari privind acordarea dreptului la replica sau a rectificarii, situatie în care înregistrarile vor fi pastrate timp de 45 de zile dupa data difuzarii.