Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.08.2018

28.08.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice postului Antena 3 următoarele sancțiuni :

- amendă de 40.000 de lei pentru ediția din 14.02.2018 a emisiunii „Sinteza Zilei” , precum și pentru emisiuni difuzate în perioada 20–26.03.2018. Membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 67 și, după caz, nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (5), respectiv art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;

- somație publică, pentru că la difuzarea emisiunii „Exces de putere”, ediția din 16.02.2018, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (2) și nici pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de prelungiri valabilitate licențe audiovizuale, societatea Argeș Expres Press SRL (Curtea de Argeș) a fost sancționată cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

ART. 40 (…) (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt (…)
(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

ART. 67 În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.