Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 18.09.2018

18.09.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite pentru modul în care a fost reflectat la posturile de radio și de televiziune mitingul Partidului Social Democrat din 9 iunie 2018. Constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 20.000 de lei postului Realitatea TV, pentru emisiuni de știri și dezbateri din 9, 10 și 11 iunie, care au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului. La stabilirea sancțiunii s-a ținut cont și de faptul că în edițiile din 9 și 10 iunie nu au fost respectate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a), iar în ediția din 10 iunie 2018 au fost încălcate și prevederile art. 40 alin. (1) din Cod ;
- amendă de 10.000 de lei postului de radio Europa FM, pentru „Ediția specială” a știrilor de la ora 20.00 din 09.06.2018, difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, precum și cele ale art. 40 alin. (2) și art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului TVR 1, deoarece în „Ediția specială” a Telejurnalului din 09.06.2018 nu au fost respectate prevederile art. 64 alin (1) lit. b) din Cod.

De asemenea, după analizarea rapoartelor de monitorizare pentru 6 ediții ale emisiunii „iUmor” (25.02 ; 04 și 25.03 ; 01.04 ; 04 și 13.05.2018) difuzate de postul Antena 1, Consiliul a decis să sancționeze radiodifuzorul cu amendă de 40.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. 1 lit. a) și b) din Codul audiovizualului, precum și pe cele ale art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, CNA a decis să aplice câte o somație publică :
- societății SELMACO INTERNAȚIONAL SRL (Radio NAPOCA FM din Cluj-Napoca) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- CENTRULUI MULTIMEDIA SÂRBO-ROMÂN (Radio Banat Link) din Timișoara pentru nerespectarea art. 20 alin. (5) din Decizia CNA Nr. 277/2013 ;
- societății IMPACT STUDIO MUREȘ SRL-D (TGM-HD din Tg. Mureș) pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (3) din aceeași Decizie

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 39 - (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Decizia CNA Nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (3) În situaţii justificate, titularul unei licenţe audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).
Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.