Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 31.05.2012 -

31.05.2012


envoyer l'article par mail title=

În perioada de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din acest an, CNA monitorizează posturile de radio şi de televiziune cu privire la modul în care sunt respectate principiile şi regulile stabilite pentru această campanie, prin Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, raportată la dispoziţiile Legii nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

În acest context, în şedinţa publică din data de 31.05.2012, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât, după analiza rapoartelor întocmite de Direcţia monitorizare pentru mai multe posturi centrale, aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 15.000 de lei postului Antena 3 pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. De asemenea, la realizarea mai multor emisiuni difuzate în perioada 23 – 28.05.2012, nu au fost respectate, după caz, dispoziţiile art. 34 alin. 1 referitoare la dreptul la propria imagine, ale art. 40 (principiul audiatur et altera pars) şi ale art. 66 alin. 1 lit. a din Codul audiovizualului, privind asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie. La stabilirea sancţiunilor, CNA a avut în vedere rapoartele întocmite pentru o ediţie de ştiri din data de 23.05.2012, emisiunea de dezbatere electorală “100 de minute” din 28.05 (a fost încălcat art. 10 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195 referitor la sondajele de opinie), ediţia de sâmbătă, 26.05 a emisiunii „Exces de putere” şi ediţia de duminică, 27.05 a emisiunii „Punctul de întâlnire”. Art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 precizează că „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.”

Amendă în cuantum de 5.000 de lei postului B1 TV pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, raportate la cele ale art. 63 alin. 2 din Legea nr. 67 din 25 martie 2004 referitoare la informarea corectă şi asigurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte, precum şi pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. 1 din Codul Audiovizualului, care interzic „difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de reţinere, arest sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, fără acordul acestora, având în vedere că orice persoană acuzată sau cercetată pentru săvârşirea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atât timp cât nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă”. Sancţiunea se referă la ediţiile emisiunii „Aktualitatea B1” din zilele de 22 şi 23.05.2012 (s-a reţinut şi art. 6 alin. 4 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, cu privire la regimul spoturilor electorale), precum şi la ediţia emisiunii „Sub semnul întrebării” difuzată duminică, 27.05.2012.

Pentru posturile de radio şi televiziune din teritoriu, CNA a aplicat, după analiza raportului prezentat de Serviciul Inspecţie pentru modul în care sunt respectate dispoziţiile legale, o serie de sancţiuni, cu obligarea radiodifuzorilor de intrare în legalitate până joi, 07 iunie 2012, inclusiv, după cum urmează :

Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Info HD Deva pentru dezechilibrele constatate în emisiunile cu caracter electoral (art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012). În emisiunea de dezbatere electorală „Hunedoara votează” din 23.05.2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 9 lit. a, b şi c din Decizia CNA nr. 195/2012 şi nici dispoziţiile art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 1 din Codul Audiovizualului privind dreptul la propria imagine şi respectarea principiului audiatur et altera pars ;

Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Media TV Bârlad. Radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin.1 din Legea nr. 504/ 2002, art. 3 şi 4 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, coroborate cu art. 65 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 67 din 25 martie 2004. Potrivit art. 65 alin. 4, „Accesul partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi al candidaţilor independenţi şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la posturile private de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai în cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispoziţiilor art. 64.” De asemenea, la stabilirea sancţiunii, Consiliul a avut în vedere şi dezechilibrele constatate în emisiunile cu caracter electoral difuzate în primele două săptămâni ale campaniei electorale ;

Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului TV Bacău pentru dezechilibrele constatate în emisiuni de ştiri, respectiv nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012. Pentru mai multe emisiuni difuzate de postul de televiziune în perioada 15 – 23.05.2012, CNA a reţinut şi faptul că, la realizarea acestora, nu s-a ţinut seama de prevederile art. 9 din Decizia CNA nr. 195 referitoare la obligaţiile moderatorilor, coroborate cu cele ale art. 63 alin. 2 din Legea nr. 67 din 25 martie 2004, respectiv nu s-au asigurat principiile de imparţialitate în campania electorală ;

Amendă în cuantum de 5.000 de lei postului Realitatea TV Târgu-Mureş pentru încălcarea dispoziţiilor art. 66 alin.1 lit. a şi alin. 2 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în emisiunea „Mureşul în realitate” (titlul afişat pe ecran, “Reînhumare controversată”), ediţia din 09.05.2012 ;

Somaţie publică postului Radio Ardeleanul FM din Alba-Iulia pentru dezechilibrele constatate în emisiunile cu caracter electoral (art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012), precum şi pentru emisiunea „O poveste de viaţă de nota 10”, difuzată în data de 24.05.2012, în care s-au încălcat prevederile art. 4 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 66 din Legea nr. 67 din 25 martie 2004 (art. 4 alin. 2, ”În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale”) ;

Somaţie publică postului Televiziunea Prahova din Ploieşti pentru dezechilibrele constatate în emisiunile cu caracter electoral (art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012), precum şi pentru nerespectarea regimului de difuzare a spoturilor electorale (în data de 24.05.2012), respectiv a prevederilor art. 6 alin. 4 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, coroborate cu cele ale art. 66 din Legea nr. 67 din 25 martie 2004 ;

Somaţie postului Transilvania Live din Cluj-Napoca pentru nerespectarea regimului de difuzare a spoturilor electorale (în data de 24.05.2012), respectiv a prevederilor art. 6 alin. 4 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, raportate la Legea nr. 67 din 25 martie 2004. S-a reţinut şi încălcarea art. 42 alin. 1 din Codul Audiovizualului, care interzice, „difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de reţinere, arest sau care execută o pedeapsă privativă de libertate, fără acordul acestora” ;

Somaţie postului Tele 2 din Drobeta Turnu Severin pentru dezechilibrele constatate, în cele două săptămâni de monitorizare, în emisiunile cu caracter electoral (art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 , raportate la Legea nr. 67 din 25 martie 2004). În sancţiune au fost cuprinse şi constatările făcute pentru emisiunile “Ştirile Tele 2” de sâmbătă 19.05 şi duminică, 20.05, precum şi pentru “Revista presei” difuzată în perioada 23 – 25.05.2012, emisiuni în care nu s-au respectat dispoziţiile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 504/ 2002 şi nici prevederile art. 30, art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 64 şi art. 65 din Codul Audiovizualului, cu referire la obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, dreptul la propria imagine şi la informare corectă ;

Somaţie postului Neptun TV Constanţa. În cadrul emisiunii informative „Reporter”, difuzată duminică. 27.05.2012, a fost prezentat reportajul "Ne vin turişti din est”, ce conţinea şi declaraţii ale unui candidat la funcţia de primar, fiind încălcate astfel dispoziţiile art. 4 alin. 2 şi art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, coroborate cu cele din Legea nr. 67 din 25 martie 2004. Potrivit art. 5 alin. 2, „Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri” ;

Somaţie postului Radio Transilvania din Zalău pentru nerespectarea, în emisiunea „Rotisorul politic”, difuzată în ziua de 04.05.2012, a prevederilor art. 34 alin. 1 şi art. 40 alin. 3 din Codul audiovizualului, referitoare la dreptul la imagine şi la obligaţia moderatorilor de a nu folosi şi a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă ;

Somaţie postului Olt TV Slatina pentru dezechilibrele constatate, în cele două săptămâni de monitorizare, în emisiunile cu caracter informativ (art. 3 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 , raportate la Legea nr. 67 din 25 martie 2004). De asemenea, în emisiunea de dezbatere electorală „Noi prezentăm, tu alegi”, nu s-a ţinut cont de prevederile art. 6 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 cu privire la regimul spoturilor electorale („Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit de competitorii electorali. Radiodifuzorii au obligaţia să asigure identificarea spoturilor electorale, astfel încât publicul să fie informat cu privire la competitorul electoral al cărui mesaj este difuzat”) ;

Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie pentru primele două săptămâni ale campaniei electorale (perioada monitorizării, 11-24.05.2012) cu privire la respectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, , raportate la Legea nr. 67 din 25 martie 2004 *** Republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. CNA a hotărât să sancţioneze, după caz, cu amendă sau somaţie cu intrare în legalitate până joi, 07 iunie 2012, inclusiv, următorii radiodifuzori din teritoriu :

Mix 2 TV - amendă în cuantum de 20.000 de lei (pentru dezechilibre în emisiuni informative şi electorale) ;

RTT - amendă în cuantum de 5.000 de lei (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri) ;

TTV Târgovişte - amendă în cuantum de 5.000 de lei (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri) ;

Tele M Piatra-Neamţ - amendă în cuantum de 5.000 de lei (pentru dezechilibre în emisiuni electorale) ;

Unu TV Piatra-Neamţ - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni electorale) ;

1 TV Bacău - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni electorale şi de dezbatere electorale) ;

eMaramureş - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni de dezbatere electorale) ;

TV Buzău - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri şi electorale) ;

Antena 1 Constanţa - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri şi electorale) ;

TV Galaţi -somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri şi electorale) ;

Suceava TV Plus Suceava - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri şi dezbatere electorale) ;

V 24 TV Vaslui - somaţie publică (pentru dezechilibre în emisiuni de ştiri şi dezbatere electorale).

De asemenea, pe baza situaţiei prezentate de Serviciul Inspecţie pentru pentru 66 posturi locale de televiziune, Consiliul a decis să sancţioneze cu somaţie cu intrare în legalitate până joi, 07 iunie 2012, inclusiv, următorii radiodifuzori : Nova TV Braşov, RAV TV Săcele, Lider FM Galaţi, TV Bit Iaşi, Actualitatea TV Paşcani, Radio Unison Bârlad şi Radio Vipp Bârlad.

CNA a avut în vedere modul în care s-au respectat prevederile art. 3 din Decizia CNA nr. 195/2012, coroborate cu dispoziţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul