Comunicat de presă

31.03.2009


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 31 martie 2009, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni :

• amendă în cuantum de 5.000 lei postului Unu TV Piatra Neamţ. În ediţiile emisiunii „Mâine pe hârtie”, difuzate în 5, 6 şi 9.03.a.c., realizatorul a folosit un limbaj jignitor la adresa unor persoane, limbaj însoţit de gesturi obscene. S-au încălcat prevederile art. 39, alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, referitoare la protecţia minorilor, coroborate cu dispoziţiile art. 42 (1, 4), care stipulează obligaţia realizatorilor de emisiuni de a nu permite invitaţiilor “să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.” ;

• amendă în cuantum de 2.500 lei postului 1 TV Bacău. La finalul emisiunii de dezbateri „Treburi politice”, la rubrica intitulată „Lista vomei”, difuzată în data de 26.02.a.c., pe fundalul unor imagini cu fotografii ale unor politicieni, realizatorul face mai multe aprecieri ofensatoare la adresa lor, nerespectând dispoziţiile art. 42 (1), referitoare la dreptul la propria imagine şi cele ale art. 71 (1, 2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual („În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;”) ;

• somaţie publică postului Kanal D. În emisiunea „La şuetă cu Bahmu”, difuzată în data de 12.03.2009, moderatorul a furnizat date de contact ale unor servicii medicale pentru tratamente de slăbire, încălcând prevederile art. 27 (1) din Legea audiovizualului nr.504/ 2002 (“Publicitatea televizată şi teleshoppingul se difuzează grupat, trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de alte părţi ale serviciului de programe. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată şi teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.”), în corelare cu dispoziţiile art. 112 (1), art. 117 (1), 153 (1), 154 (a,c) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

• somaţie publică postului Prima TV, pentru difuzarea spotului publicitar pentru Mentos (sponsor a două filme artistice) înaintea calupurilor publicitare propriu-zise, încălcându-se prevederile art. 102 (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. De asemenea, în emisiunea de divertisment „Cronica cârcotaşilor” din data de 11.03.2009, nu s-a respectat dispoziţiile art. 27 (1) din Legea audiovizualului nr.504/ 2002, coroborate cu cele ale art. 112 (1) din Codul CNA, referitoare la regimul publicităţii ;

• somaţie publică postului de radio Kiss FM. În emisiunea „French Kiss”, difuzată în data de 6.02.2009, în intervalul orar 22:30 – 02:00, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care interzice difuzarea de emisiuni realizate în direct la care participă copii în vârstă de până la 14 ani ;

• somaţie publică postului Alpha Media Medgidia. În emisiunile „Medgidia azi” şi „Medgidia azi. Mai întâi adevărul”, difuzate în 18.02.2009 şi 23.02.2009), radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 42 (1, 2), referitoare la dreptul la propria imagine şi la respectarea principiului audiatur et altera pars din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (“Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars. ”) ;

• somaţie publică : S.C. Precizia Service S.R.L./ CATV STEI/ Bihor şi S.C. Tehnoconstruct S.R.L. / Cablesat Cihei/ Stei/ Bihor pentru încălcarea prevederilor art. 74, alin. 3 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare ;

• somaţie publică pentru Volio Communications S.R.L./ Volio/ Voluntari/ Ilfov. Societatea nu a avut decizie de autorizare audiovizuală pentru un program tip videotext, cu denumirea Volio TV, şi a retransmis în plus 19 programe. Astfel, nu s-au respectat dispoziţiile art. 58 şi art. 74 (3) din Legea audiovizualului.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul