Comunicat de presă

26.01.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 26.01.2009, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis să sancţioneze, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale, următoarele posturi :

Radio 21 – amendă în cuantum de 10.000 lei. În ediţiile emisiunii „Fabrica Dementă” (la rubrica „Poveşti din aşternut”), difuzate în perioada 18 – 22.01.2010 în intervalul orar 9:30 – 10:00, moderatorii au dezbătut într-un limbaj cu aluzii vulgare subiecte cu teme sexuale. Radiodifuzorul a încălcat, astfel, prevederile art. 39. alin. 2 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, privind protecţia copiilor („Difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare ori datorită mijloacelor tehnice necesare recepţiei, minorii nu au acces audio sau video la programele respective.”) raportate la art. 21 alin 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care reglementează încadrarea orară a producţiilor audiovizuale. În stabilirea cuantumului sancţiunii, Consiliul a luat în consideraţie faptul că în anul 2009 radiodifuzorul a mai primit amenzi pentru abateri legislative privind protecţia copilului.

Kanal D şi Vox News – câte o somaţie publică pentru modul în care au reflectat în perioada 16-18 ianuarie 2010 informaţiile privind cazul „Băhăian”. Atât postul de televiziune Kanal D (în cadrul emisiunilor informative „D-Ştiri” ), cât şi Vox News (în emisiunea „România Vox Magazin”) au transmis ştiri şi debateri cu prezentarea unor detalii privind tehnicile criminale. Cei doi radiodifuzori au încălcat prevederile art. 15 alin. (2) lit. b) şi art. 27 alin. (1) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. b) din Codul audiovizualului : “În intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin : _ b) demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale ;”. Conform prevederilor art. 27 alin. (1) “programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie. “

Decizie de somare cu intrare în legalitate pentru posturile de televiziune care difuzează spotul publicitar „Lay’s”. Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 29 alin. 1, lit. c din Legea Audiovizualului. Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale nu trebuie să prejudicieze demnitatea umană, iar conform alin. 2 lit. a « să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special : a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora ». În spot nu s-au respectat nici prevederile art. 107 şi ale art. 114 alin. 2 din Codul CNA [„Art. 107 - Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte. Art. 114 alin. 2 - „Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori.” ”].

Pe baza raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de radio şi televiziune din teritoriu, Consiliul a sancţionat cu câte o somaţie publică posturile de radio : Kiss FM Focşani şi Radio Direct Focşani, pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 574 din 26.06.2009. „Radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie între 50.000 şi 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 6.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.”

Membrii CNA au hotărât Decizie de somare cu intrare în legalitate pentru spotul publicitar pentru masca antivirală Acti Protect (recomandată de dr. Molnar Geza – preşedintele Societăţii Române de Epidemologie) difuzat de postul de televiziune Realitatea TV Sibiu. Radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 109 alin. 3 din Codul CNA care stipulează că „sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul la produsele de igienă în care apar medici şi cabinete medicale a căror identitate este menţionată sau poate fi recunoscută.”

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii CNA au retras licenţa audiovizuală S.C. Camina Trust S.R.L. Bucureşti pentru posturile Business TV şi Top TV (art. 57 alin 1 litera a din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002 [„(1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale ; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate ;” ).

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul