Decizia nr. 204 din 26.01.2010

26.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.,
pentru postul de radio KISS FM din Focşani

S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L.
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2 Bucureşti

pentru postul KISS FM
Str. Unirea Principatelor nr. 2
Focşani Jud. Vrancea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la difuzarea programului local de către postul KISS FM din Focşani.

Postul de radio KISS FM din Focşani aparţine radiodifuzorului S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R137.4/08.11.1994, decizia de autorizare iniţială nr. 121.0/11.07.1995, nr. 121.1/28.02.2008 pentru localitatea Focşani, judeţul Vrancea). Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SBS BROADCASTING MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 3 din Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.

Potrivit prevederilor invocate, radiodifuzorii care deţin licenţe audiovizuale regionale şi/sau locale pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a unui serviciu de programe de radiodifuziune sonoră în localităţi cu o populaţie între 50.000 şi 150.000 de locuitori au obligaţia de a realiza şi difuza zilnic, în intervalul orar 6.00-24.00, un program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În sensul art. 1 din actul normativ menţionat, prin sintagma program local se înţelege : informaţii (inclusiv informaţii meteo locale), reportaje, interviuri, dezbateri privind evenimente din actualitatea cotidiană a comunităţii aflate în zona de acoperire a serviciului de programe.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Decizia 574/2008, postul KISS FM din Focşani are obligaţia legală de a realiza şi difuza zilnic program local cu o durată cumulată de minimum 20 de minute.

În fapt, în urma monitorizării efectuate în perioada 11-17 ianuarie 2010, s-a constatat că postul KISS FM din Focşani a difuzat program local a cărui durată nu a depăşit 10 minute/zi, fapt ce contravine art. 3 din Decizia nr. 574/2008.

Astfel, durata zilnică a programului local, difuzat pe postul KISS FM, a fost de aproximtiv 10 minute, în loc de minimum 20 de minute cât prevede legiuitorul.

În cadrul programului local, postul KISS FM a difuzat informaţii cu privire la evenimentele din actualitatea locală a judeţului Vrancea, precum şi informaţii despre alte zone din ţară, respectiv din judeţele Vaslui, Galaţi, Bârlad şi Brăila.

Din cele 10 minute alocate zilnic difuzării programului local, 3-4 minute au fost dedicate difuzării de informaţii referitoare la evenimentele din actualitatea judeţului Vrancea.

De asemenea, conform grilei de programe aprobată de CNA, în data de 28.02.2008, structura programelor după sursa de provenienţă este următoarea :

– producţie proprie 1,39% ;
– producţii audiovizuale ale altor producători 0% ;
– producţii retransmise 98,61% - KISS FM Bucureşti.

Având în vedere faptul că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile cuprinse în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, membrii Consiliului au decis sancţionarea cu somaţie publică.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SBC BROADCASTING MEDIA S.R.L. pentru postul de radio KISS FM din Focşani şi dispune intrarea de îndată în legalitate, în sensul respectării obligaţiilor legale referitoare la difuzarea programului local de radiodifuziune.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, sonor, în intervalul orar 06.00-14.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM din Focşani cu somaţie publică, întrucât în perioada 11-17 ianuarie 2010 nu a difuzat program local cu o durată de minimum 20 de minute, astfel cum se prevede în Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.