Comunicat de presă

17.05.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 17.05.2012, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotârăt, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite pentru posturile de televiziune şi de radio cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 5.000 lei postului 0TV. În ediţia emisiunii « Dan Diaconescu Direct », la rubrica intitulată - Cristinel Eftimie dezvăluie adevărul despre „Sfântul Florescu” - , difuzată în data de 14.05.2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 8, alin. 2 lit. b şi c din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 („În cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii, au următoarele obligaţii : ...b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice ; c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali”). De asemenea, în sancţiune s-a reţinut şi faptul că în zilele de 14 şi 15.05.2012 s-au prezentat două sondaje preluate din presa scrisă, fără a lua în considerare dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, care specifică : „În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii : a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul ; b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată ; c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare ; d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.” ;

Somaţie publică postului România TV pentru încălcarea, în mai multe ediţii ale unor emisiuni informative difuzate în data de 15.05.2012, a prevederilor art. 7 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, conform cărora „În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau competitori electorali” ;

Somaţie publică postului B1 TV deoarece nu s-au respectat dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării” difuzată duminică, 13.05.2012. De asemenea, s-a reţinut şi faptul că mai multe emisiuni, difuzate în zilele de 14 şi 15. 05.2012, au fost marcate ca “Emisiuni electorale”, deşi erau emisiuni de “Dezbatere electorală” ;

Somaţie publică postului Realitatea TV pentru că, în mai multe emisiuni, difuzate în perioada 11 – 14.05.2012 au fost încălcate prevederile art. 5 alin. 1 lit. c şi art. 8 alin. 2 lit. b , precum şi cele ale art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, conform cărora „Emisiunile dedicate campaniei electorale, spoturile publicitare electorale şi emisiunile informative care prezintă activităţile de campanie ale candidaţilor pot fi difuzate numai în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri (...)". De asemenea, s-a reţinut şi faptul că într-o emisiune difuzată în data de 15.05.2012 nu s-au respectat prevederile art. 39 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

Amendă în cuantum de 5.000 lei postului Televiziunea Prahova. Sancţiunea s-a aplicat pentru difuzarea unor spoturi promoţionale (în care se face reclamă la o publicaţie săptămânală prin publicitate negativă la adresa unui candidat) fără a ţine seama de prevederile legale privind principiul audiatur et altera pars, respectiv art. 40 alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, raportate la art. 6 alin. 4 lit b din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 („Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe : ... b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice”) ;

Somaţie publică postului West TV Arad pentru că duminică, 13.05.2012, nu s-au respectat dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ;

Somaţie publică postului Antena 1 Vaslui. În cadrul emisiunii de ştiri „Observator”, difuzată în data de 13.05.2012, s-au încălcat prevederile art. 7 alin. 3 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012, potrivit cărora „Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme de strictă actualitate legate de exercitarea funcţiei lor ; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.” ;

Somaţie publică Studioului de Televiziune „TVT” Vaslui. În cadrul unui reportaj „Pădureni, o gură de rai... !”, difuzat în data de 13.05.2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 4 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 („În perioada campaniei electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali pot să participe numai la emisiunile electorale şi de dezbateri electorale”). De asemenea, nu s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 7 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012 ;

Somaţie publică postului TV Bacău. În emisiunea „Retrospectiva săptămânii”, difuzată în data de 13.05.2012, s-au încălcat prevederile art. 4 alin. 2 şi art. 7 alin. 2 din Decizia CNA nr. 195/ 24.04.2012.

De asemenea, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 10.000 lei postului NORD VEST TV Satu Mare. În emisiunea „Ceaiul de dimineaţă”, difuzată în data de 21.03.2012, s-au încălcat dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, referitoare la informarea corectă şi la asigurarea pluralismului, precum şi cele ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 1 şi art. 67 din Codul CNA privind dreptul la propria imagine şi asigurarea imparţialităţii ;

Somaţie publică postului Realitatea TV Cluj-Napoca pentru încălcarea dispoziţiilor art. 66 din Codul audiovizualului, radiodifuzorul având obligaţia ”să respecte următoarele principii : asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”. Conform art. 70 din Codul CNA, „în cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau art. 5 alin. 2sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora” ;

Somaţie publică postului Realitatea TV Târgu-Mureş pentru încălcarea prevederilor art. 66 şi art. 70 din Codul audiovizualului, referitoare la asigurarea pluralismului ;

Somaţie publică postului TV Vâlcea Unu (Râmnicu Vâlcea) pentru nerespectarea art. 40 alin 1 din Codul CNA, privind dreptul la propria imagine şi respectarea principiului audiatur et altera pars ;

Somaţie publică postului Tele M Botoşani. Conform dispoziţiilor art. 30 şi 34 din Codul CNA, „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine” ;

Somaţie publică postului RTT Braşov. În cadrul mai multor emisiuni difuzate în perioada aprilie – mai 2012, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 139 din Codul CNA, care stipulează că „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.” ; / Rectificarea din data de 22.05.2012.

Somaţie publică postului Mix 2 Braşov pentru că, în cadrul unor emisiuni difuzate în ziua de 25.04.2012, s-au încălcat prevederile art. 139 din Codul CNA referitoare la publicitatea politică ;

Somaţie publică postului Rural TV, Schela din jud. Galaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 139 din Codul CNA ;

Somaţie publică postului Ardeleanul FM pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. 1 şi art. 139 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (raportul de monitorizare din perioada 16 aprilie – 06 mai 2012).

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul