Decizia nr. 708 din 14.12.2011

19.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI R 1599030
 pentru postul de televiziune ANTENA 1

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului de programe în lunile septembrie şi octombrie 2011, de către postul de televiziune ANTENA 1.
 Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică). Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 1 în luna septembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost după cum urmează :

PDF - 75.6 ko
Publicitate în grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna septembrie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 10 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 1 minut şi 7 secunde, numărul depăşirilor a fost de 28, iar depăşirea medie a fost de 2,39 secunde. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna octombrie 2011 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

PDF - 78.3 ko
Publicitate în grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna octombrie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 446 de secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 2 ore şi 1 minut, numărul depăşirilor a fost de 76, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 35,5 secunde. Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), precum şi faptul că anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 100.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.3/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,
 S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, BUCUREŞTI sector 1 CUI R 1599030 - pentru postul de televiziune ANTENA 1
 Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 708/14.12.2011 privind amendarea cu 100.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă în cuantum de 100.000 lei, întrucât publicitatea difuzată în luna octombrie 2011, în intervalul orar 18.00 – 23.00, a depăşit cu 2 ore limita de timp permisă de lege.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.