Decizia nr. 714 din 14.12.2011

19.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L.,

S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. B-dul Ficusului nr. 44A, corp B, et. 4, sector 1, Bucureşti

 pentru postul RADIO ZU

 Str. Babadag nr. 156, bl. 17 Tulcea jud. Tulcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 16484/06.12.2011 prin care radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul RADIO ZU din localitatea Tulcea, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.
 Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. R 072.3/23.07.1993 eliberată la data de 06.09.2011 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 045.2/01.03.2011 pentru postul RADIO ZU din localitatea Tulcea, judeţul Tulcea.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că acesta nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 12637/13.09.2011, S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului întreruperea emisiei postului RADIO ZU din Tulcea, pentru 90 de zile, întrucât problemele tehnice ale postului de radio, preluat în urma cesiunii aprobate de CNA la data de 06.09.2011, persistă, astfel încât este necesară remedierea acestora, cât şi rezolvarea problemelor legate de cesiunea licenţei de emisie şi de actualizarea autorizaţiei tehnice de funcţionare şi a deciziei de autorizare.

Prin adresa de răspuns nr. 12752/14.09.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru cel mult 90 de zile, în perioada 08.09-06.12.2011, cu obligaţia de a notifica la Consiliu reluarea emisiei şi de a solicita modificarea deciziei de autorizare audiovizuală, sens în care radiodifuzorul va urma să depună la CNA documentele prevăzute la art. 13 din Decizia nr. 488/2010. Ulterior, prin adresa nr. 16484/06.12.2011, radiodifuzorul a solicitat o prelungire cu încă 45 de zile a termenului de punere în funcţiune a staţiei, solicitare determinată de faptul că au fost achiziţionate echipamente noi, iar pentru definitivarea amplasamentului staţiei de radio din Tulcea a fost necesară întocmirea proiectului de radiaţie electromagnetică terestră, document depus spre expertizare şi măsurători la ANCOM, Direcţia Regională, în data de 02.12. 2011 sub nr. DRB/14812.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. pentru postul RADIO ZU din localitatea Tulcea şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.