Decizia nr. 713 din 14.12.2011

19.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1,

 pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului de programe în lunile septembrie şi octombrie 2011, de către postul de televiziune TVR 1.
 Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de GFK şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002. În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul TVR 1 în luna septembrie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost după cum urmează :

PDF - 73.4 ko
Publicitate in grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna septembrie 2011, a fost depăşit cu 7 secunde. Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna octombrie 2011 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

PDF - 74.6 ko
Publicitate in grupaje

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna octombrie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 60 de secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 15 minute şi 5 secunde, numărul depăşirilor a fost de 26, iar depăşirea medie a fost de 34,08 secunde. Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date (480 de secunde).

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru postul de televiziune TVR 1 şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică, întrucât în luna octombrie 2011, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00 – 23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală. Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 8 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.