Decizia nr. 715 din 14.12.2011

19.12.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DREAM RADIO S.R.L.,

S.C. DREAM RADIO S.R.L. Str. Drumul Muntele Găina nr. 107-109, parter, cam. 5, sector 1 BUCUREŞTI

 pentru postul DREAM FM

Str. Oituz nr. 2 BACĂU Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 16167/28.11.2011 prin care radiodifuzorul S.C. DREAM RADIO S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul de radio DREAM FM din localitatea Bacău, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.
 Radiodifuzorul S.C. DREAM RADIO S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. R 802.2/08.12.2008 eliberată la data de 06.09.2011 şi decizia de autorizare audiovizuală iniţială nr. 1728.0/09.12.2010 pentru postul DREAM FM din localitatea Bacău, judeţul Bacău.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că acesta nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, în şedinţa publică din data de 06.09.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat cedarea licenţei audiovizuale nr. R 802.1/08.12.2011 deţinută de S.C. ANAS TRADING S.R.L. pentru postul RADIO BUENA VISTA BACĂU către S.C. DREAM RADIO S.R.L. De asemenea, în aceeaşi şedinţă, Consiliul a aprobat modificarea denumirii serviciului de programe în DREAM FM, precum şi solicitarea noului titular al licenţei referitoare la întreruperea emisiei postului pentru 60 de zile, respectiv în perioada 07.09-06.11.2011.

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 14474/21.10.2011 radiodifuzorul a solicitat prelungirea teremenului de 60 de zile, acordat iniţial pentru întreruperea emisiei, cu încă 30 de zile. Prin adresa de răspuns nr. 14537/24.10.2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru încă 30 de zile, respectiv până la data de 06.12.2011, cu obligaţia de a notifica la Consiliu reluarea emisiei şi de a solicita modificarea deciziei de autorizare audiovizuală, sens în care radiodifuzorul urma să depună la CNA documentele prevăzute la art. 13 din Decizia nr. 488/2010. Ulterior, prin adresa nr. 16167/28.11.2011, radiodifuzorul a solicitat o prelungire cu încă 30 de zile a termenului de punere în funcţiune a staţiei, solicitare determinată de faptul că nu au fost finalizate procedurile de eliberare a licenţei de emisie şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare de către ANCOM, estimând că în luna ianuarie 2012 vor fi încheiate toate procedurile de autorizare, iar staţia de radio va putea emite.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. DREAM RADIO S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DREAM RADIO S.R.L. pentru postul DREAM FM din localitatea Bacău şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.