Decizia nr. 1216 din 14.12.2010

14.12.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L.
cu sediul în GALAŢI, str. Dogăriei nr. 79, jud. Galaţi

pentru postul RTV GALAŢI
Bd. George Coşbuc nr. 2, Hotel Sofin, parter
Loc. Galaţi, jud. Galaţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 15773/03.12.2010 cu privire la emisiunea „PUNCTUAL”, difuzată de postul RTV GALAŢI, în data de 16 noiembrie 2010.

Postul de televiziune RTV GALAŢI aparţine S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 357.3/11.09.2007, decizia de autorizare nr. 1419.0/18.03.2009 şi reautorizare nr. 1419.1/09.12.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

ART. 71
(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

În fapt, în data de 16 noiembrie 2010, postul RTV GALAŢI a difuzat, începând cu ora 20.02, emisiunea de dezbatere ”PUNCTUAL”, emisiune care a fost transmisă şi în reluare, a doua zi, 17 noiembrie 2010, la ora 15.00.

De regulă, emisiunea dezbate diferite subiecte de interes local, precum şi cazuri prezentate de unele persoane, care, prin intermediul televiziunii, vor să sesizeze sau să aducă în atenţia publicului anumite nemulţumiri ale lor cu privire la unele probleme care îi vizează în mod direct.

Emisiunea din ziua de 16 noiembrie 2010 a fost moderată de dl. Aurel Stancu şi a avut ca invitaţi pe d-na Cotan Carmen şi pe dl. Gheorghiu Alexandru, consilieri juridici, foşti angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

La începutul emisiunii, moderatorul a adus unele acuzaţii presei locale, despre care a afirmat că ar fi „vinovată” de tot ce s-a întâmplat la nivelul instituţiilor importante din municipiul şi judeţul Galaţi, despre declinul economiei acestui oraş, etc.

Pornind de la un subiect ce a vizat concedierea colectivă a unor angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în anul 2009, invitaţii emisiunii au luat în discuţie cazul lor de disponibilizare, care, în accepţiunea lor, s-a făcut în mod ilegal şi pe nedrept.

În acest sens, invitaţii şi-au exprimat opinia cu privire la această presupusă concediere abuzivă, susţinând că instituţia la care au lucrat i-ar fi disponibilizat pe nedrept, fără a respecta normele legale, motiv pentru care au precizat că au acţionat în judecată instituţia respectivă, în speţă, pe doamnele Alexiu Daniela (Şef Serviciul Juridic şi Contencios) şi respectiv, Mironov Carmen (Şef Serviciul Resurse Umane).

Pe parcursul emisiunii s-au făcut comentarii cu privire la nelegalitatea acestor concedieri.

Astfel, invitata Carmen Cotan a afirmat că aceste concedieri s-au făcut în mod nereal, abuziv şi fără respectarea legii, sens în care instanţa de judecată i-a dat câştig de cauză, iar recursul promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi a fost respins.

Cităm din raport :

„Carmen Cotan : …pentru că s-a dispus concedierea unui număr de peste 100 de persoane. Numai că aceste concedieri au fost făcute, v-am zis, fără respectarea legii ! Există o procedură legală în ceea ce priveşte concedierea colectivă care trebuia respectată şi aplicată ! În ceea ce mă priveşte, am dovedit cu acte în instanţa de judecată că această concediere a fost nelegală, nereală şi abuzivă ! Instanţa de Judecată mi-a dat câştig de cauză….Instituţia a făcut şi recurs , recursul a fost respins.”

Moderatorul a încurajat afirmaţiile invitaţilor, intervenind cu opinii personale ori de câte ori a considerat că era necesar, solicitând demisia celor două doamne, respectiv Carmen Mironov şi Alexiu Daniela, care, în accepţiunea invitaţilor, precum şi a sa personal, ar fi vinovate de concedierea acestora.

“Moderator : Spuneţi-mi şi mie ! De ce a fost nelegală ? De ce nereală ? De ce abuzivă ?
Carmen Cotan : …Serviciul Resurse Umane a înţeles să facă o fişă personală pentru fiecare salariat în parte. Conform acestor fişe ... au fost aplicate nişte criterii după bunul plac al instituţiei...
Moderator : Bine...Instituţia asta are şi ea nişte conducători !...după bunul plac al lui Carmen Mironov şi al lui Alexiu Daniela cu aprobarea doamnei Cristoloveanu care este Directorul Instituţiei... La noi în România aşa este ! Cine este director undeva ... are o funcţie importantă într-o instituţie de stat, unde normal el nu mai e pe moşia părinţilor săi, face ce vrea, cum îl taie capul !”.

Şi invitatul Alexandru Gheorghiu şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la disponibilizarea sa.

Redăm din raport :

“Alexandru Gheorghiu…Nu o să acuz nici o persoană din direcţie, asta o să fie treaba organelor de cercetare penală ! ... În mai 2009, Consiliul Judeţean Galaţi, în subordinea căruia se afla Direcţia de Protecţie a Copilului, a emis o Hotarâre de Consiliu, Hotărârea nr. 211, prin care s-a aprobat o nouă organigramă… S-au emis dispoziţii de concedieri… să le spunem fictive… de ce nu s-a ţinut cont de motive, nu ştiu, iarăşi repet !
Moderator : Pentru că sunt nişte oameni în funcţii oficiale care se cred Dumnezei şi care, devin foarte superficiali în activitatea lor, au impresia că le ştiu pe toate...Pe mine mă surprinde şi mă lasă mască atitudinea asta de indolenţă şi de superficialitate maximă, ca să spun aşa, pe care o dau funcţionarii...din Consiliul Local Galaţi şi chiar din Consiliul Judeţean Galaţi.... Este uluitor ! Uluitor ! Eu vă spun că aţi fost indolente şi superficiale şi aţi creat această problemă (cu referire la cele două doamne Alexiu Daniela şi Carmen Mironov)... care, în momentul de faţă, puteam să dau muzică populară la televizor, şi să nu vină doi oameni, o să discutăm în continuare, să rămână fără locuri de muncă... simplu de tot ! Aţi cerut 15 zile ati zis că ăsta-i preaviz, dau uite că aveaţi şi Contractul de muncă. Dvs. Doamnă, Carmen Mironov şi şi Alexiu Daniela, cred că ar trebui să vă daţi afară amândouă pentru că în momentul în care apare o Hotărâre judecătorească în care vă informează ceea ce aţi făcut dvs. Dar noi nu mai ştim nici să cerem scuze, nici să ne dăm demisia... Aştept punct de vedere ! Aştept să veniţi într-o emisiune la drept la replică, daca aveţi curajul.. Eu chiar vă invit !
Moderator : Staţi, staţi un pic, că eu cred că şi judecătorul a fost blând... când vii cu niste documente care sunt false... măi ce tupeu !... ce curaj fabulos ! Doamnă Alexiu, cereţi-vă dvs. personal, şi numai pentru lucrul acesta, eu consider : trebuie să vă daţi demisia !....singură veniţi cu dovada faptului că aţi minţit. Aţi minţit instanţa gălăţeană ! Judecătorul ar fi putut să vă dea măcar aşa... să staţi în genuchi pe nuci, cum se dădea odată. Nu se poate !... Deci dvs., veniţi cu dovada în instanţă a faptului că aţi minţit !...Din clipa de faţă aştept să vă daţi demisia...”.

Dezbaterile pe aceeaşi temă au continuat şi în emisiunea “PUNCTUAL” din 25 noiembrie 2010, difuzată la ora 20.01 şi având ca invitaţi aceleaşi persoane care au participat la emisiunea din 16 noiembrie 2010, respectiv : d-na Cotan Carmen şi dl. Alexandru Gheorghiu.

Şi în cadrul acestei emisiuni, moderatorul a cerut demisia actualei conduceri a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, despre care a afirmat că reprezintă “... găştile de oameni care nu fac cinste acestei ţări”.

Analizând raportul de monitorizare şi înregistrarea celor două emisiuni, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea principiilor echilibrului şi imparţialităţii informaţiei, întrucât, pe parcursul defăşurării acestora, a fost exprimată numai opinia celor doi invitaţi, foşti angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, fără ca radiodifuzorul să prezinte şi punctul de vedere al reprezentanţilor instituţiei menţionate.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că atitudinea părtinitoare a moderatorului, care a susţinut în mod neechivoc opiniile celor doi invitaţi, a condus la un dezechilibru evident al opiniilor exprimate în cadrul celor două ediţii ale emisiunii şi nu a permis publicului telespectator să-şi formeze în mod liber propria opinie cu privire la subiectele discutate.

Faţă de modul în care s-au desfăşurat cele două ediţii ale emisiunii „PUNCTUAL”, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul a încălcat principiile imparţialităţii şi echilibrului informaţiei, prevăzute la art. 71 din Codul Audiovizualului, la respectarea cărora era obligat.

Dispoziţiile invocate presupun ca radiodifuzorul să obţină şi să prezinte informaţii echilibrate şi o pluralitate de puncte de vedere cu privire la problemele puse în dezbatere, prin acordarea posibilităţii efective de exprimare a opiniilor pro şi contra, a tuturor părţilor implicate.

Faţă de aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. RTV PARTENER MEDIA S.R.L. pentru postul de televiziune RTV GALAŢI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune RTV GALAŢI cu somaţie publică, întrucât în cadrul ediţiilor emisiunii „PUNCTUAL”, difuzate în zilele de 16 şi 25 noiembrie 2010, au fost exprimate numai punctele de vedere ale invitaţilor emisiunii, fără ca postul să prezinte şi opiniile reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi cu privire la subiectul dezbătut, fapt ce a condus la un dezechilibru evident al punctelor de vedere exprimate şi a afectat posibilitatea publicului telespectator de a-şi forma în mod liber propria opinie”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.