Decizia nr. 16 din 11.01.2011

11.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANET RADIO S.R.L.,
pentru postul de radio ROCK FM

S.C. CANET RADIO S.R.L.
Splaiul Independenţei nr. 319 G, et. 7, cam. C sector 6 BUCUREŞTI Tel : 021/31.88.000 Fax : 021/31.77.171

pentru postul de radio ROCK FM
Splaiul Independenţei nr. 202 A, sector 6 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16117/10.12.2010, cu privire la serviciul de programe difuzat în perioada 14 - 17 decembrie 2010, de postul ROCK FM. 

Postul de radio KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. CANET RADIO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-R 19.4/18.02.1999, decizia de autorizare nr. 327.0/14.12.1999 şi reautorizare nr. 327.3/24.02.2009).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANET RADIO S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) şi (3) lit. k) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (3) lit. k) din Codul audiovizualului prevăd :

"(1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
k) calitatea şi tipologia limbajului."

În fapt, în perioada 14-17 decembrie 2010, în diferite intervale orare, postul ROCK FM a difuzat, sub forma unor jingles, în limba engleză, mai multe generice fie de identificare a postului, fie de promovare a unor emisiuni.

Membrii Consiliului au constatat că o mare parte dintre aceste anunţuri autopromoţionale au avut un conţinut nepotrivit în raport de orele la care au fost difuzate, fapt de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

Sub acest aspect, la CNA a fost înregistrată reclamaţia nr. 16117/10.12.2010 prin care petentul reclamă că, deopotrivă, aceste jingles au avut un conţinut vulgar şi cu conotaţii sexuale.

Astfel, în perioada 14-17.12.2010, între orele 07.00-24.00, au fost difuzate un număr de 92 de jingles, dintre care s-a constatat că 14 au avut un conţinut nepotrivit, ţinând seama de ora la care au fost difuzate.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

PDF - 154.8 ko
Tabel

Membrii Consiliului au constatat că aceste jingles, inserate în programele postului de radio ROCK FM şi menţionate în raportul de monitorizare, au avut fie un conţinut vulgar, fie cu conotaţii sexuale. În aceste condiţii, în raport de conţinutul şi de ora la care au fost difuzate aceste anunţuri autopromoţionale, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat cerinţele şi criteriile de protecţie a minorilor, fapt de natură a afecta dezvoltarea morală şi mentală a acestora.

Pe de altă parte, Consiliul consideră că, deşi aceste anunţuri autopromoţionale au fost trasnsmise în limba engleză, acest fapt nu îl absolvă pe radiodifuzor de respectarea legislaţiei audiovizuale în materie de protecţie a minorilor în cadrul serviciilor de programe, în condiţiile în care un segment important al publicului, în general, şi în special minorii, sunt cunoscători ai limbii engleze.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea de programe, inclusiv a anunţurilor autopromoţionale, cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie prejudiciat.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, această protecţie se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a difuza programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi morală a copiilor, fie prin difuzarea acestora în intervale orare la care publicul minor să nu poată avea acces la programele respective.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a ţinut cont nici de criteriile prevăzute la art. 16 din Codul audiovizualului, între care menţionăm calitatea şi tipologia limbajului.

Potrivit acestor norme, radiodifuzorii au obligaţia legală de a respecta criteriile de clasificare a producţiilor audiovizuale care au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.

În scopul asigurării protecţiei copiilor, radiodifuzorii trebuie să ţină cont de intervalul orar de difuzare a programelor transmise, ca măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în familie sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea mentală sau morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3), art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CANET RADIO S.R.L. pentru postul de radio ROCK FM şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio ROCK FM cu somaţie publică, întrucât în perioada 14 - 17 decembrie 2010, în intervale orare accesibile tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor, au fost difuzate mai multe anunţuri autopromoţionale care au avut un conţinut vulgar şi cu conotaţii sexuale, fapt de natură a afecta dezvoltarea mentală şi morală a copiilor.

Potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu pot avea acces la emisiunile respective.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.