Decizia nr. 17 din 11.01.2011

11.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 1142/23.11.2010

Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţa publică din data de 11 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis cu privire la contestaţia formulată de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 1142/23.11.2010, prin care această societate a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 20.000 pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 187/2006 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Prin contestaţia menţionată, S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a solicitat analizarea acesteia în prezenţa avocatului care să-i reprezinte şi să susţină contestaţia.

Luând act de această solicitare, în sedinţa publică din data de 7 decembrie 2010 a fost audiat avocatul societăţii, care a expus pe larg motivele pentru care consideră că se impune rediscutarea deciziei contestate.

Analizând argumentele expuse de reprezentantul societăţii, membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a atrage revocarea deciziei, pentru considerentele care urmează.

Cu privire la conţinutul deciziei contestate, radiodifuzorul nu a combătut cu argumente întemeiate situaţia de fapt şi de drept avute în vedere la aplicarea sancţiunii, ci a făcut aprecieri subiective cu privire la nelegalitatea şi netemenicia deciziei contestate, invocând o presupusă situaţie conflictuală între realizatorul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, dl. Dan Diaconescu şi procurorul de caz dl. Gheorghe Bocşan.

Având în vedere conţinutul ediţiilor emisiunii, Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public puse în discuţie, iar acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la informare al telespectatorilor.

Astfel, în toate ediţiile difuzate, realizatorul Dan Diaconescu a prezentat din rechizitoriu numai anumite părţi, fără să aducă la cunoştinţa publicului şi informaţii din acelaşi rechizitoriu referitoare la acuzaţiile privind săvărşirea celor două infracţiuni de şantaj pentru care a fost trimis în judecată, transformând emisiunea într-o adevărată campanie de discreditare a procurorului Gheorghe Bocşan şi a activităţii sale, aducând în discuţie şi comentând denigrator investigaţiile făcute de către acesta.

Având în vedere aceste aspecte, s-a apreciat că, prin maniera în care s-a procedat, a fost prejudiciată în mod nejustificat imaginea persoanelor respective, în mod deosebit a procorurului Gheorghe Bocşan, dar şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în general, precum şi că respectivele ediţii au fost difuzate cu încălcarea normelor privind respectarea principiilor imparţialităţii şi echilibrului în cadrul dezbaterii unor subiecte de interes public.

Faţă de aceste argumente, membrii Consiliului au considerat că decizia contestată reflectă corect situaţia de fapt şi de drept avută în vedere la data adoptării, fiind emisă cu respectarea tuturor condiţiilor de legalitate prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Supusă la vot în sedinţa publică din data de 11 ianuarie 2011, contestaţia a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind neîntemeiată.