Decizia nr. 177 din 01.02.2011

01.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care a fost respectată durata orară de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului de programe în lunile octombrie şi noiembrie 2010, de către postul de televiziune ANTENA 1.

Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu, anunţurile de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopromovare, precum şi cele ale anunţurilor umanitare sau ale celor de utilitate publică.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul ANTENA 1 în luna octombrie 2010, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

PDF - 86.5 ko
octombrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna octombrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 136 de secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de o oră 12 minute şi 33 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 96, iar depăşirea medie a fost de 45,34 de secunde.

Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna noiembrie 2010 (intervalul orar 18.00-23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

PDF - 83.3 ko
noiembrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în luna noiembrie 2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 210 secunde. De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de o oră 27 de minute şi 40 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 83, iar depăşirea medie a fost de 1 minut şi 3,37 de secunde.

Analizând rapoartele de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea trimpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), precum şi faptul că anterior, radiodifuzorul a mai fost sancţionat cu o somaţie publică şi o amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 012.3/25.01.1993, al deciziei de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994), pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center,
BUCUREŞTI sector 1 CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1 Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1 BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 177/01.02.2011 privind amendarea cu 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru postul de televiziune Antena 1 şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu amendă în cuantum de 20.000 lei, întrucât în lunile octombrie şi noiembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00 – 23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.