Decizia nr.180 din 01.02.2011

01.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.

pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV

S.C. ANTENA TV GROUP S.A. C.U.I. 1599030
Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada 01-31 octombrie 2010, de postul EUFORIA LIFESTYLE TV.

Postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 77.4/16.12.2003, decizia de autorizare iniţială nr. 1008.0/10.01.2006 şi nr. 1008.0-2/10.01.2006 eliberată la data de 25.01.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele avertizărilor cu caracter obligatoriu, anunţurile de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopromovare, precum şi cele ale anunţurilor umanitare sau ale celor de utilitate publică.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul EUFORIA LIFESTYLE TV în perioada 01-31octombrie 2010, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaj

PDF - 56.1 ko
octombrie 2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul EUFORIA LIFESTYLE TV peste durata maximă legală, în perioada 01-31.10.2010, a variat între minimum o secundă şi maximum 126 de secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 47 de minute şi 59 de secunde, numărul depăşirilor a fost de 122, iar depăşirea medie a fost de 23,6 secunde.

Or, normele din domeniul audiovizualului, cu privire la regimul difuzării publicităţii, prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, având în vedere depăşirea gravă a timpului legal destinat publicităţii (respectiv 12 minute într-o oră dată), membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 77.4/16.12.2003, decizia de autorizare iniţială nr. 1008.0/10.01.2006 şi nr. 1008.0-2/10.01.2006 eliberată la data de 25.01.2011 pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. ANTENA TV GROUP S.A. C.U.I. 1599030
Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1 Bucureşti

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 180/01.02.2011 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru postul EUFORIA LIFESTYLE TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât în luna octombrie 2010 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.