Decizia nr. 211 din 22.02.2011

22.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.,
pentru postul de televiziune KANAL D

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. C.U.I. 18684823
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6 BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate sub nr. 175/10.01.2011, 174/10.01.2011 şi 171/10.01.2011, cu privire la emisiunea „Noră pentru mama” ediţia din 8 ianuarie 2011, difuzată de postul KANAL D.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150/30.05.2006 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1239.0/30.01.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (3) lit. e) şi l) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate din Legea audiovizualului :

- „art. 39 alin. (2) : Difuzarea în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective".

Conform dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului :

- „art. 16 alin. (1) Criteriile în funcţie de care se apreciază producţiile difuzate în serviciile de programe au drept scop asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(3) Criteriile generale de care titularii de licenţă audiovizuală vor ţine cont în clasificarea producţiilor audiovizuale sunt următoarele :
lit. e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
lit. l) genul sau temele producţiilor audiovizuale."

În fapt, în data de 08.01.2011, în intervalul orar 19.37-23.10, postul KANAL D a difuzat emisiunea ,,Noră pentru mama’’, prezentată de Gabriela Cristea, producţia fiind clasificată şi transmisă de radiodifuzor cu semnul de încadrare AP, respectiv ca putând fi vizionată de minorii de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia, genul programului „Reality dramă’’.

Membrii Consiliului au constatat că această ediţie a fost difuzată cu încălcarea normelor referitoare la protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe, întrucât, raportat la conţinut, respectiv comentariile şi imaginile cu conotaţii sexuale, la încadrarea făcută de radiodifuzor şi la ora de difuzare a acesteia, emisiunea a fost de natură a afecta dezvoltarea morală, mentală şi psihică a minorilor.

Astfel, în cadrul emisiunii, unul dintre subiectele acestei ediţii a vizat un moment intim care s-a consumat între doi concurenţi, respectiv Ioan şi Mihaela.

Acest subiect, a fost dezbătut pe larg în emisiune, având următoarea prezentare :

Voce off : „Atunci când dorinţa atinge cote maxime, scene erotice în casa Noră pentru mama. Cine sunt protagoniştii acestei partide ?"

Concomitent, au fost difuzate imagini (blurate) cu cei doi concurenţi, Ioan şi Mihaela, în timp ce se aflau în ipostaze intime. Imaginile au fost difuzate cu semnul de încadrare 18, pe fond roşu.

Începând cu ora 21.56, prezentatoarea emisiunii, împreună cu concurenţii, au comentat acest subiect.

Pe ecran a fost afişat titlul : „Scene erotice la Noră pentru mama !’’, titlu însoţit de următorul comentariu :

Voce din off : „Atunci când dorinţa atinge cote maxime, scene erotice în casa Noră pentru mama. Cine sunt protagoniştii acestei partide ?"

De asemenea, postul KANAL D a difuzat, din nou, imaginile cu cei doi concurenţi, aflaţi în ipostaze intime, de natură sexuală, imaginile având semnul de încadrare 18, pe fond roşu.

Pe parcursul emisiunii, prezentatoarea şi participanţii la emisiune, au făcut comentarii cu conotaţii sexuale, în timp ce pe ecran, în mod periodic, au fost afişate titluri prin al căror conţinut se făcea referire la consumarea episodului cu conotaţii sexuale.

Totodată, au fost difuzate imaginile în care cei doi concurenţi se aflau într-un moment intim, pe ecran fiind prezentat şi dialogul dintre aceştia.

Redăm din raportul de monitorizare :

Gabriela Cristea : ...Doresc să vă atenţionez că, subiectul este unul destul de delicat, ba, chiar aş adăuga că, mă rog, imaginile pe care le veţi vedea în minutele următoare, sunt la limita difuzării ...

În partea de jos a ecranului, a apărut scris, pe un fond roşu : „Urmează imagini incendiare cu unul dintre cuplurile aflate în competiţie !’

Voce din off : Ioan şi Mihaelea sunt din nou protagoniştii unor scene erotice. Însă, evenimentele nu se opresc aici.

S-au difuzat imagini blurate cu cei doi protagonişti, îmbrăcaţi, aflaţi unul peste celălalt.

În partea de jos a ecranului, a apărut scris pe fond roşu : Ioan şi Mihaela recapitulează evoluţia relaţiei lor.

Pe ecran s-a afişat în partea de jos, pe un fond roşu : Atmosfera se încinge...

Ioan şi Mihaela au fost surprinşi în ipostaze şi discuţii intime.

Mihaela : Doare...
Ioan : Vrei să iau mâna ?
Mihaela : Nu. Mă doare, dar îmi place.
Ioan : Aici...Este închis. Rău ! E de lucrat rău cu tine !
În partea de jos a ecranului a apărut scris : Ce se întâmplă între Ioan şi Mihaela ?
Ioan : Am găurit himenul !
Ioan : (...) La „Noră pentru mama”... s-a rupt !

S-au difuzat imagini, în care, se pare că Ioan i-a băgat mâna în pantaloni Mihaelei, partea aceea a fost blurată.
Ioan : Mai fac o dată ?

S-au difuzat imaginile cu cei doi tineri, îmbrăţişaţi, îmbrăcaţi, care se sărutau, iar zona lor intimă a fost acoperită de un cerc mare negru.

Pe ecran s-a afişat titlul : Ioan şi Mihaela, surprinşi în ipostaze indecente !

Au fost difuzate imagini, din alt moment, în care, se pare că, Mihaela i-a băgat mâna în pantalonii lui Ioan.

Mihaela : (...) Ăsta e masaj.
Ioan : (...) Vezi că ştii ?

Mihaela se afla deasupra lui Ioan, cei doi tineri s-au sărutat şi se pare că aceasta i-a atins părţile intime ale iubitului său, loc care a fost blurat.

Ioan : (...) Eram peste ea... Şi într-adevăr aveam mâinile pe undeva ... Şi era camera pe mine.

S-au difuzat imagini cu Mihaela şi Ioan, în ipostaze intime, când se sărutau şi se îmbrăţişau.

Pe ecran s-a afişat titlul : Ioan şi Mihaela au fost surprinşi în ipostaze mai puţin decente !

Gabriela Cristea : Mihaela şi Ioan, am să mă fac că n-am văzut imaginile de mai devreme şi am să vă întreb în ce stadiu a ajuns relaţia voastră ?
Eugenia : O dezvirginare în direct.
Mioara : Da, a fost un moment de apropiere fizică intim între ei ... Dacă regia nu difuza aşa ceva, dumneavoastră nu ştiaţi ... e de condamnat, pentru că s-a făcut aici.
Mioara : ...Dar în faţa camerelor, nu.

În continuare, în emisiune s-a discutat mult despre „o dezvirginare făcută cu degetul”.

Având în vedere cele reţinute mai sus, Consiliul a apreciat că ediţia din 8 ianuarie a emisiunii „Noră pentru mama” a fost, prin conţinutul ei (detalii şi imagini) şi prin titlurile afişate, de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a copiilor, fapt ce contravine dispoziţiilor legale referitoare la protecţia acestora, în cadrul programelor audiovizuale.

Conform dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, raportat la conţinutul prezentat mai sus, radiodifuzorul a încadrat în mod greşit emisiunea ca fiind una ce poate fi vizionată de minori cu acordul părinţilor, întrucât această clasificare nu a ţinut cont de criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare, difuzarea emisiunii fiind în contradicţie cu dispoziţiile legale.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că alegerea unui subiect cu evidente conotaţii sexuale, precum şi titlurile afişate şi imaginile difuzate nu pot da conţinutul unui program vizionabil de minori cu acordul părinţilor, aceştia fiind informaţi în mod eronat cu privire la acest conţinut.

Respectarea obligaţiei de a avertiza publicul cu privire la conţinutul programelor pe care le difuzează, prin afişarea pe ecran a unor simboluri, nu-l exonerează pe radiodifuzor, de corecta încadrare a producţiilor în funcţie de criteriile prevăzute în acest sens de legislaţia în vigoare, ori de obligaţia de a le difuza la ore la care minorii nu au acces direct, neîngrădit la televizor.

De altfel, utilizarea acestor semne de avertizare trebuie făcută în mod responsabil, întrucât de încadrarea făcută de radiodifuzor depind ora la care poate fi difuzat un program, precum şi posibilitatea părinţilor de a alege un program care să poată fi vizionat şi de copii, fără a prejudicia dezvoltarea lor psihică şi morală.

Or, având în vedere că radiodifuzorul a înţeles să difuzeze, în cadrul unei emisiuni pe care a calificat-o ca fiind vizionabilă şi de minori cu acordul părinţilor (AP), „scene incendiare”, „la limita difuzării”, „scene erotice” şi, mai mult, imagini încadrate cu semnul 18, ţinând cont de faptul că legislaţia audiovizuală stipulează în mod clar faptul că astfel de producţii pot fi difuzate numai în intervalul orar 24.00-06.00, în mod evident emisiunea a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 150/30.05.2006 şi al deciziei de autorizare audiovizuale nr. 1239.0/30.01.2007 pentru postul de televiziune KANAL D) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. C.U.I. 18684823
B-dul Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor Plaza,
birou 6A01, corp A, etaj 6, sector 6
BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune KANAL D

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 211/22.02.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA pentru postul de televiziune KANAL D şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune KANAL D cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul ediţiei emisiunii „Noră pentru mama", din 8 ianuarie 2011, au fost difuzate scene şi comentarii cu conotaţii sexuale, de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că aceştia nu pot avea acces la emisiunile respective."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.