Decizia nr. 212 din 22.02.2011

22.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CAMINA TRUST S.R.L.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Gârlei nr. 1B, sector 1, C.U.I. 8573143

pentru postul GSP -TV
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 25 - 27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 390 din 14.01.2011 cu privire la emisiunea „Contratac”, difuzată în data de 12.01.2011, începând cu ora 19.00, de postul GSP - TV.

Postul de televiziune GSP - TV aparţine S.C. CAMINA TRUST S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 204.1/24.01.2008 şi decizia de autorizare nr. 1490.0/22.07.2008).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. CAMINA TRUST S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 42 alin. (4) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane

În fapt, în data de 12.01.2011, începând cu ora 19.00, postul GSP - TV a difuzat emisiunea „Contraatac”, moderată de dl. Silviu Tudor Samuilă, invitaţi în studio fiind dl. Giovanni Becali, dl. Cristian Geambaşu şi d-na Anda Banu.

În timpul emisiunii, pe fondul discuţiilor cu privire la situaţia existentă la clubul de fotbal Universitatea Craiova, unul dintre invitaţii emisiunii, dl. Giovanni Becali, a folosit un limbaj insultător, vulgar la adresa d-lui Arpad Paszkany, patronul echipei de fotbal CFR Cluj, situaţie în care moderatorul nu a intervenit pentru a stopa folosirea unui asemenea limbaj.

În aceste condiţii, lipsa de reacţie a moderatorului a condus la desfăşurarea emisiunii în afara cadrului legal.

Redăm din raportul de monitorizare : „Giovanni Becali : Nu, nu, nu, ... Nu vreau să dau ... Spuneau, domnu’ Giovanni avem interzis să semnăm cu matale şi cu nea Victor, care aveau mult mai multe posibilităţi cu noi, uitaţi-vă de exemplu la Culio, care pleacă de la un club unde n-avem relaţie, pur şi simplu CFR-ul pentru noi este un club care nu joacă în Liga noastră. Eu cred că mai mult joacă în Liga ungară decât în Liga noastră din punctul meu de vedere. Că alt băşinos e acolo, ăla Paszkany, unguru’ ăla, bozgoru’ ăla, înţelegi, nesimţit...
(...) Giovanni Becali : Clujul, Clujul l-a vâdut pe Culio, jucătorul nostru, numai prin hârtii, fără să vorbim cu ..., fără să vorbesc eu cu băşinosul ăla de la...
(...) Giovanni Becali : Pe bozgoru ăla nenorocit.”

Consiliul a considerat că afirmaţiile d-lui Giovanni Becali au avut un conţinut injurios, atitudine faţă de care moderatorul emisiunii, dl. Silviu Tudor Samuilă, nu a avut nicio reacţie fermă de dezaprobare ori de stopare. O astfel de atitudine pasivă este sancţionată de Codul audiovizualului, act normativ care impune realizatorilor de programe audiovizuale să nu permită invitaţilor să se manifeste în acest fel.

Având în vedere cele prezentate anterior, membrii Consiliului au constatat că, deşi potrivit dispoziţiilor alin. (4) al art. 42 din Codul audiovizualului, realizatorul emisiunii are obligaţia de a nu permite invitaţilor să folosească un limbaj injurios, acesta nu şi-a îndeplinit această obligaţie, deoarece intervenţiile lui cu privire la limbajul unuia dintre invitaţi fie au lipsit, fie nu au fost ferme, imediate, pentru stoparea modului de exprimare a acestuia.

Un astfel de limbaj este de natură să prejudicieze nu doar imaginea persoanei, dar afectează şi calitatea programului, precum şi pe telespectatorii acestuia, care pot fi deranjaţi de un astfel de limbaj nepotrivit.

Faţă de aceste aspecte, în conformitate cu dispoziţiile art. 162 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. CAMINA TRUST S.R.L. pentru postul de televiziune GSP - TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. CAMINA TRUST S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune GSP - TV cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Contraatac”, difuzată în 12 ianuarie 2011, moderatorul acesteia nu a avut o atitudine fermă, care să stopeze limbajul vulgar şi injurios folosit de dl. Giovanni Becali la adresa d-lui Arpad Paszkany, patronul echipei de fotbal CFR Cluj.

Potrivit Codului audiovizualului, realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane ”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.