Decizia nr. 217 din 24.02.2011

24.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. VOLENS SOLUTION S.R.L.
cu sediul în Oneşti, str. Victor Babeş, nr. 7, bl. 7, Sc. A, et.1 ap. 3, jud. Bacău

pentru postul Better FM Botoşani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 974/26.01.2011 prin care radiodifuzorul S.C. VOLENS SOLUTION S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu poate relua difuzarea serviciului de programe pentru postul de radio Better FM Botoşani, judeţul Botoşani, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. VOLENS SOLUTION S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. R372.6/09.10.2001 pentru postul de radio Better FM Botoşani, judeţul Botoşani.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 15128/19.11.2010, S.C. VOLENS SOLUTION S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului ca în situaţia în care îşi exprimă acordul cu privire la preluarea licenţei audiovizuale nr. R372.5/09.01.2001, deţinută anterior de SC Radio XXI SRL, să-i fie acordat un termen de 90 de zile, necesar punerii în funcţiune a unei noi staţii, într-un nou amplasament şi cu echipamente noi.

În cadrul şedinţei din 30.11.2011, Consiliul şi-a exprimat acordul cu privire la preluarea licenţei audiovizuale şi a aprobat întreruperea emisiei postului de radio „Vibe FM” pentru o perioada de 90 de zile, respectiv până la data de 28.01.2011.

Prin adresa de răspuns nr. 15737/02.12.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului, printre altele, acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe. Prin adresa nr. 974/26.01.2011, radiodifuzorul a solicitat o prelungire cu 30 de zile a termenului de punere în funcţiune a staţiei, solicitare determinată de faptul că finalizarea noilor studiouri este întârziată de importul de echipamente necesar acestora, precum şi de procedurile derulate cu ANCOM. 

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. VOLENS SOLUTION S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. VOLENS SOLUTION S.R.L. pentru postul BETTER FM Botoşani şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.