Decizia nr. 219 din 24.02.2011

24.02.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. EX TOUR SILVANA S.R.L.
cu sediul în Haţeg, str. Progresului nr. 1, jud. Hunedoara

pentru postul Radio Cristal
Lupeni, str. Aleea Narciselor nr. 4, ap. 35, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 februarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 2689/24.02.2011 prin care radiodifuzorul S.C. EX TOUR SILVANA S.R.L. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul Radio Cristal Lupeni, judeţul Hunedoara, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. EX TOUR SILVANA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. R785.1/26.06.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1578.0/05.02.2009 pentru postul Radio Cristal Lupeni, judeţul Hunedoara.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 15432/26.11.2010, S.C. EX TOUR SILVANA S.R.L. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pe o perioada de 90 de zile pentru postul Radio Cristal din Lupeni, judeţul Hunedoara, motivând probleme tehnice şi finalizarea procesului privind schimbarea sediului postului de radio.

Prin adresa de răspuns nr. 15498/26.11.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul Radio Cristal din Lupeni, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv până la data de 24.02.2011.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe Radio Cristal Lupeni, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. EX TOUR SILVANA S.R.L. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe de radio Radio Cristal Lupeni, judeţul Hunedoara, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. EX TOUR SILVANA S.R.L. pentru postul de radio Radio Cristal Lupeni, judeţul Hunedoara, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.