Decizia nr. 229 din 03.03.2011

03.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. C.U.I. 7286318
Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. Sibiu Jud. Sibiu

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A sub nr. 1612, 1613 din 04.02.2011, nr. 2445, 2446 din 18.02.2011, nr. 2913, 2914 din 01.03.2011 şi nr. 2939 din 02.03.2011, cu privire la difuzarea unui program audiovizual de către S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală tip „videotext" nr. TV-C 504/16.03.2010 şi decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA din localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a continuat să încălce în mod flagrant prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 din Decizia nr. 488/2010, radiodifuzorii au obligaţia să notifice Consiliului Naţional al Audiovizualului orice modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală, iar în vederea modificării formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programului aprobate iniţial de CNA, radiodifuzorii au obligaţia să solicite acordul Consiliului cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

În fapt, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 504/16.03.2010, decizia de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 şi Anexa nr. 1/22.04.2010 pentru difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext" cu denumirea TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea.

Conform menţiunilor speciale de la pct. B.6 din Anexa nr. 1/22.04.2010 a licenţei audiovizuale menţionate, Consiliul a aprobat radiodifuzorului difuzarea unui serviciu de programe tip „videotext", 24 de ore/zilnic, constând în informaţii despre serviciile CATV Teleloviştea, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate.

Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a încălcat în mod repetat prevederile art. 54 alin. (1) lit. e) şi (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura serviciului de programe aprobată de CNA la data de 22.04.2010, fără a avea în prealabil acordul Consiliului pentru operarea acestei modificări, aşa cum prevede legiuitorul.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi a fost sancţionat sever pentru fapte similare, radiodifuzorul a continuat să difuzeze program audiovizual care nu se încadrează în structura serviciului aprobat şi pentru a cărui modificare nu a solicitat Consiliului aprobarea, fapt ce contravine dispoziţiilor menţionate.

De exemplu, în cursul anului 2010, pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului, Consiliul a aplicat un număr de 7 amenzi în cuantum total de 160.000 lei, precum şi 2 sancţiuni privind obligarea de a difuza timp de 10 minute, între orele 19.00-19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de C.N.A.

Cu toate acestea, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. nu a înţeles să intre în legalitate, în sensul că a continuat să difuzeze un program pentru care nu a solicitat Consiliului aprobarea modificării structurii acesteia, aşa cum are obligaţia legală, în conformitate cu dispoziţiile art. 54 din Legea audiovizualului şi art. 17 din Decizia nr. 488/2010.

În urma mai multor reclamaţii primite la CNA, inspectorul teritorial al CNA a monitorizat programul TV TELELOVIŞTEA difuzat în perioada 1-19 februarie 2011.

În urma efectuării monitorizării, a reieşit că, din data 01.02.2011, postul TV TELELOVIŞTEA a început să difuzeze, din nou, program audiovizual (emisiuni tip comentariu şi muzică populară).

În tabelul următor este prezentat conţinutul programului difuzat de postul TV TELELOVIŞTEA, în diverse zile şi intervale orare, începând cu data de 01.02.2011.

PDF - 105.8 ko
Tabel

Aşa cum reiese din tabelul prezentat, începând cu data de 01.02.2011, postul TV TELELOVIŞTEA a difuzat în mod repetat o emisiune de tip comentariu, cu o durată de aproximativ 48 minute, realizată şi prezentată de domnul Gheorghe Nicolae, acţionar majoritar al S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L.

Cu titlul de exemplu, redăm din raportul de constatare întocmit de inspectorul teritorial al CNA, precizările domnului Gheorghe Nicolae pe care acesta le-a făcut în debutul difuzării acestui ciclu de emisiuni.

„Gheorghe Nicolae : Bună ziua doamnelor şi domnilor. Ne revedem după o perioadă de pauză, n-am mai avut prea mult timp ca sa ne facem anumite reportaje, dar asta nu înseamnă că nu am ţinut sub supravegehere, dacă am avut informaţiile necesare din comună, le-am avut, le am în continuare, dar n-am avut timpul fizic efectiv să fac reportaje. De această dată m-am eliberat puţin şi încerc să fac noi emisiuni în care să mai dezbatem starea comunei, să vedem ce probleme mai sunt, cum mai sunt. Menţionez că fac acest lucru şi datorită faptului că am primit un număr destul de important de telefoane în care mulţi dintre dvs. care vă uitaţi la postul Teleloviştea mi-aţi cerut ca să reluăm pe televizor aceste emisiuni care pare-se că sunt benefice şi că sunt destul de obiective. Adică cred că o parte dintre dvs. v-aţi convins că ceea ce am spus este conform cu realitatea şi aţi inceput să aveţi incredere in emisiunile noastre şi v-aţi convins, poate, de imparţialitatea mea....

De asemenea, din data de 07.02.2011, postul TV TELELOVIŞTEA a reluat difuzarea emisiunilor de tip comentariu şi muzică populară. În tabelul următor este prezentat conţinutul programului difuzat de postul TV TELELOVIŞTEA , în zilele de 17 şi 18 februarie 2011, în diferite intervale orare :

PDF - 107.1 ko
Tabel

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L nu respectă în continuare structura serviciului de programe aprobată de CNA, respectiv Anexa nr. 1/22.04.2010, în care se prevede : ”Menţiuni speciale” : Program tip VIDEOTEXT : Informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA, orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate ; Zilnic 24 ore.”

Astfel, din monitorizările redate mai sus, rezultă că, deşi a fost sancţionat în mod repetat pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului, radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L difuzează în continuare program audiovizual, constând în imagini în mişcare, respectiv o emisiune de tip comentariu şi analiză a realităţilor locale, precum şi muzică populară.

Or, potrivit structurii serviciului de programe aprobat de CNA la data de 22.04.2010, radiodifuzorul putea să difuzeze doar program propriu tip „videotext", 24 ore/zilnic, conform menţiunilor speciale precizate în Anexa nr.1/22.04.2010, parte integrantă a licenţei audiovizuale deţinute de acesta.

În condiţiile în care radiodifuzorul nu a solicitat şi nu a obţinut acordul Consiliului cu privire la modificarea structurii serviciului de programe, acesta are dreptul de a difuza numai informaţii despre serviciile CATV TELELOVIŞTEA (orarul casieriei, informaţii locale şi generale, anunţuri şi mica publicitate), conform Anexei nr. 1/22.04.2010.

Prin urmare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale.

Acest fapt contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea.

În consecinţă, S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. a continuat să încalce în mod flagrant dispoziţiile menţionate, sfidând pur şi simplu legea, precum şi sancţiunile anterioare ce i-au fost aplicate pentru fapte similare, Consiliul apreciind că o asemenea atitudine este deosebit de gravă.

Pentru aceste considerente, constantând încălcarea repetată şi gravă a prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale tip „videotext" nr. TV-C 504/16.03.2010 şi deciziei de autorizare nr. 1682.0/22.04.2010 pentru postul TV TELELOVIŞTEA în localitatea Bumbueşti, judeţul Vâlcea) se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Decizia CNA nr. 488/2010 privind procedura de acordare, modificare şi de prelungire a valabilităţii licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori.


Către,

S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. C.U.I. 7286318
Str. Oţelarilor bl. 65, sc. A, ap. M2
Loc. Sibiu Jud. Sibiu

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 229/03.03.2011 privind amendarea cu 100.000 lei a radiodifuzorului S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. pentru postul TV TELELOVIŞTEA şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat radiodifuzorul S.C. TELELOVIŞTEA S.R.L. cu amendă de 100.000 lei, întrucât a continuat să difuzeze programe audiovizuale fără a obţine în prealabil acordul Consiliului cu privire la modificarea licenţei audiovizuale, deşi a fost sancţionat în mod repetat.

Acest fapt contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de a produce modificarea."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.