Decizia nr. 284 din 14.04.2011

14.04.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
cu sediul în BRAŞOV, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov
CUI RO3046355

pentru postul de televiziune rtt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 aprilie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 2128/11.02.2011, 2258/14.02.2011, 2584/22.02.2011, 3593/15.03.2011, 3665/15.03.2011, 3689/16.3.2011, 3690/16.03.2011, 3784/17.03.2011, 3877/18.03.2011, 3996/22.03.2011, 4650/05.04.2011, 4304/29.03.2011, 4752/07.04.2011, 4772/07.04.2011, 4648/05.042011, 4794/08.04.2011, 4793/08.04.2011 şi 4875/11.04.2011, cu privire la unele ediţii ale emisiunilor „Jurnalul RTT”, „Unda de şoc” „Secretele Braşovului”, „Retrospectiva ştirilor săptămânii”, difuzate de postul de televiziune rtt în perioada 7 februarie – 8 aprilie 2011.

Postul de televiziune rtt aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071.1/09.12.1993, decizia de autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1/04.03.2003).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări ale emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1) şi 66 alin. (1) lit. a) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, astfel cum au fost preluate din Decizia nr. 187/2006 (art. 42 alin. (1) şi (2) şi art. 71 alin. (1) lit. a) în vigoare la data săvârşirii unor fapte, ulterior abrogată prin Decizia 220/2011).

Codul audiovizualului :

- art. 34 alin. (1) din Decizia 220/2011 (art. 42 alin. (1) din Decizia 187/2006 în vigoare la data săvârşirii unor fapte).
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 40 alin. (1) din Decizia 220/2011 (art. 42 alin. (2) din Decizia 187/2006 în vigoare la data săvârşirii unor fapte).
(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
- art. 66 din Decizia 220/2011 (art. 71 alin. (1) din Decizia 187/2006 în vigoare la data săvârşirii unor fapte).
(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

În fapt, în perioada 7 februarie - 8 aprilie 2011, postul rtt Braşov a difuzat mai multe emisiuni de ştiri şi dezbateri cu privire la care membrii Consiliului au constatat că au fost transmise cu încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea dreptului la propria imagine, a principiului audiatur et altera pars ori a asigurării imparţialităţii şi echilibrului informaţiei puse la dispoziţia publicului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunii „Jurnal RTT” din data de 7 februarie 2011 difuzarea ştirii „Aleşii liberali sunt campioni la contracte pe bani publici !” s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor referitoare la respectarea principiului audiatur et altera pars, întrucât, deşi radiodifuzorul a înţeles să formuleze acuzaţii la adresa unei persoane, nu a prezentat şi punctul de vedere al acesteia cu privire la faptele imputate.

Membrii Consiliului au apreciat că anunţul radiodifuzorului, făcut la sfârşitul ştirii, respectiv : “Contactat telefonic pentru un punct de vedere preşedintele PNL Braşov, Aristotel Căncescu nu a fost de găsit !”, nu asigură şi nu demonstrează respectarea principiului audiatur et altera pars, întrucât obligaţia radiodifuzorului în situaţia în care înţelege să aducă acuzaţii nu este una formală, ci una efectivă, care să asigure persoanei lezate posibilitatea de a se apăra, iar publicului posibilitatea de a-şi forma în mod liber o opinie.

În cadrul emisiunii „Unda de şoc”, difuzată tot în data de 7 februarie 2011, pe marginea ştirii prezentate anterior, în special a pasajului în care la adresa domnului Căncescu erau aduse acuzaţii, moderatorul emisiunii şi invitatul acestuia au făcut comentarii, de asemenea, de natură să prejudicieze imaginea persoanei, fără ca în emisiune să fie prezentat şi un punct de vedere care să asigure echilibrul discuţiilor, al informaţiilor aduse în atenţia publicului.

Or, o asemenea conduită a radiodifuzorului contravine dispoziţiilor legale privind respectarea principiului audiatur et altera pars şi a asigurării echilibrului şi imparţialităţii informaţiilor.

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că şi în cadrul emisiunii „Unda de şoc” din data de 10 martie 2011 au fost făcute o serie de afirmaţii de natură a prejudicia dreptul la imagine al persoanei şi nu a fost asigurată o informare echilibrată şi imparţială a publicului cu privire la subiectul de interes public adus în atenţia sa.

Redăm, spre exemplificare, un scurt pasaj din raportul de monitorizare :
Daniel Frunză : „... Pot să vă spun că nu au nimic de-a face cu mişcarea sindicală, nu au nimic de a face cu cei pe care îi reprezintă, sub ochii şi cu consimţământul acestor lideri sindicali, am pierdut economia României, ei au fost mentorii şi artizanii acestor privatizări frauduloase, care s-au făcut în ultimii 20 de ani , ei şi-au negociat foarte bine salariile şi comisioanele la aceste privatizări şi dacă se fac cercetări se vor dovedi că sunt în multe Consilii de Administraţie ale societăţilor care s-au privatizat în România, deci au nişte averi colosale, unele declarate altele nedeclarate, au banii probabil ascunşi prin conturi străine, şi nu mă miră să aibă atâta timp la dispoziţie să o facă pe bocitorile naţiunii ...”

În ceea ce priveşte emisiunea „Secretele Braşovului”, difuzată de postul de televiziune RTT în data de 15.03.2011, membrii Consiliului au constatat că, deşi în cadrul acesteia au fost abordate o serie de subiecte de interes public referitoare la activitatea unor autorităţi publice locale sau judeţene, dezbaterea acestora nu a avut loc şi cu prezentarea unor puncte de vedere aflate în opoziţie, fapt ce a condus la un dezechilibru al informaţiilor puse la dispoziţia publicului, de natură să afecteze, pe de o parte, dreptul persoanelor la propria imagine şi, pe de altă parte, dreptul publicului la o informare obiectivă şi echilibrată.

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare :
Szakal Andras : „ ...O să sesizăm şi ANI,... nu avem ce să facem...şi Parchetul....şi o să vedem cine este în măsură sau cine trebuia efectiv să elibereze...Cel mai vinovat este primarul, deci Primarul Făgăraşului este cel mai vinovat...pentru că pur şi simplu ...a venit adresă oficială de la Agenţie cu antetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, semnat de Secretar General, de mine, de Vicepreşedinte, ...un act pe baza căruia putea să îl elibereze... din funcţie şi crea un nou post de secretar... ”

Consiliul a mai constatat că în cadrul emisiunii „Unda de şoc” din data de 17 martie 2011, desfăşurată sub titlurile „Recuperarea datoriilor” şi „Reorganizarea spitalelor”, moderatorul acesteia a înţeles să aducă în discuţie, în mod repetat, ideea că Spitalul Judeţean Braşov ar fi infestat cu un stafilococ, astfel încât, oamenii care se internează ar pleca din spital mai bolnavi decât au fost internaţi. Deşi invitatul emisiunii şi-a declinat calitatea de a răspunde la acest subiect pentru că domeniul propus de moderator nu face parte din obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezenta, CAS Braşov, moderatorul a reluat afirmaţia de natură a îngrijora şi a crea nelinişte publicului telespectator, fără să solicite sau să prezinte şi un punct de vedere de la o autoritate competentă să furnizeze o astfel de informaţie cu privire la subiectul adus în atenţia publicului.

Redăm din raportul de monitorizare :
Moderator : „...Sunt oameni care au ajuns la Spitalul Judeţean bolnavi şi au plecat mai bolnavi, că până la urmă dacă te duci la spital, cât de cât îţi doreşti să pleci de acolo sănătos, dacă ajungi şi pleci mai bolnav decât în momentul în care ai intrat pe poarta spitalului nu cred că e un lucru bun. Eu o să îmi mai fac temele cu „aureus” ăsta, o să-l mai caut, să trecem un pic de nivelul ăsta de zvonuri, am prins şi eu un medic în studio şi am vrut să aflu adevărul, că sunt un cetăţean al oraşului şi mai sunt şi alţi cetăţeni care se uită la această emisiune Unda de Şoc....” (...)
Moderator :..„Nu ni l-aţi clarificat pe „aureus”, da...”
Invitat : „Deocamdată lucrez la Casa de Sănătate, iar la următoarele...
Moderator : „...să priviţi cu atenţie, vă rog frumos să priviţi mai cu atenţie la pereţi să aflăm dacă e „aureus” sau nu acolo,...”

Faţă de modul de desfăşurare a emisiunii, membrii Consiliului au apreciat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor legale privind informarea obiectivă, imparţială şi echilibrată a publicului în probleme de interes general, informaţia cu privire la posibila existenţă a unui stafilococ la Spitalul judeţean Braşov fiind neverificată şi neconfirmată de vreo sursă oficială, prezentarea ei făcându-se la nivel de “zvon”.

Cu privire la emisiunea „Secretele Braşovului” difuzată în data de 20 martie 2011, în care s-au discutat subiecte referitoare la serviciile medicale şi la situaţia spitatelor din România, membrii Consiliului au constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind asigurarea echilibrului, imparţialităţii şi obiectivităţii informaţiilor puse la dispoziţia publicului în dezbaterile privind subiecte de interes public general, iar modul de desfăşurare a emisiunii nu a fost de natură să favorizeze libera formare a opiniilor publicului cu privire la subiectul adus în atenţia sa.

Membrii Consiliului au mai constatat că reglementările referitoare la respectarea dreptului la imagine, la respectarea principiului audiatur et altera pars şi la asigurarea unei informări echilibrate şi imparţiale au fost încălcate şi în cadrul emisiunii “Jurnal RTT” de la ora 18.00, difuzată de postul de televiziune în data de 22 martie 2011.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare :
Prezentator : ”Milioane de lei din bani publici investiţi într-o afacere privată”...aceasta este pe scurt povestea litigiului de la Baza Sportivă Olimpia. RTT a intrat în posesia unor documente care arată că banii contribuabilului au fost folosiţi după bunul plac al executivului judeţean. Pentru că nu poate justifica legal investiţiile făcute, preşedintele Consiliul Judeţean Aristotel Căncescu se victimizează.”
Voce Off :: „Conform unor documente emise de Consiliul Judeţean Braşov preşedintele Aristotel Căncescu a dispus în 2007 să se efectueze la Baza Sportivă Olimpia investiţii în valoare de peste 7.250.000 lei, adică aproape 1,8 milioane de euro. Mai mult, Consiliul Judeţean a organizat licitaţii pentru atribuirea lucrărilor de construcţii pe care le-a plătit din banii publici în folosul unei asociaţii private.”
(...)
Voce Off : „Recent Căncescu a declarat la propriul post TV că a investit la Olimpia 5 milioane de euro în mod legal. Cu toate că într-un document înaintat instanţei de judecată prin care revendică o sumă mult mai mică, de numai 1,8 milioane de euro, recunoaşte în scris că a investit în Baza Olimpia dintr-o eroare. În plângerea depusă la Tribunalul Braşov solicită returnarea celor 7,2 milioane de lei investite la Baza Olimpia pe motiv că „ Clubul nu este legal îndreptăţit să primească subvenţii realizate cu fonduri provenite din bugetul public. Plata s-a făcut din eroare. Impulsul determinant care a generat investiţiile realizate de Consiliul Judeţean în beneficiul clubului l-a constituit credinţa fermă, dar eronată a reclamantului că pârâtul este o persoană juridică”. Termenul în acest proces este stabilit pentru 18 aprilie. În paralel, legislativul judeţului va da executivul pe mâna Parchetului, Poliţiei şi Curţii de Conturi.
Aurelian Danu, consilier judeţean PDL : „În calitate de consilier judeţean şi având în vedere că avem o responsabilitate faţă de banul public voi sesiza toate instituţiile statului capabile să verifice toate aceste cheltuieli şi aici mă refer la Parchet, mă refer la Poliţie, mă refer la Curtea de Conturi care trebuie să vină să ne clarifice vizavi de cheltuirea, aşa cum spuneaţi a aproape 7 milioane. ”
(...)

Faţă de modul în care s-au derulat emisiunile menţionate, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor din legislaţia audiovizuală referitoare la respectarea principiului asigurării imparţialităţii şi echilibrului informaţiilor, reglementat de Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în cadrul unora dintre emisiuni au fost aduse o serie de acuzaţii cu incidenţă penală şi morală la adresa unor persoane, fără ca radiodifuzorul să prezinte un punct de vedere al persoanelor la adresa cărora au fost formulate aceste acuzaţii. Nerespectarea acestei obligaţii prevăzute de Codul audiovizualului a condus la prejudicierea demnităţii şi a dreptului la propria imagine ale persoanelor acuzate.

Consiliul apreciază că numai prin prezentarea opiniilor persoanelor acuzate puteau fi reflectate în mod corect problemele dezbătute şi numai în acest mod ar fi fost asigurată respectarea principiului audiatur et altera pars, a principiului imparţialităţii şi echilibrului în cadrul serviciilor de programe şi, implicit, protecţia dreptului la imagine şi demnitatea celor cărora li s-au adus diverse acuzaţii.

Pentru o informare corectă a publicului şi pentru ca acesta să-şi poată forma propria opinie cu privire la subiectele dezbătute, postul de televiziune rtt avea obligaţia să respecte dispoziţiile din Codul audiovizualului, care prevăd că prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni sau, în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt se menţionează pe post, iar absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au mai constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile referitoare la difuzarea publicităţii politice, publicitate interzisă în afara perioadelor de campanie electorală.

Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare :
- Ştirea : „Democrat liberalii au ales gheaţa patinoarului olimpic pentru a sărbători ziua Sfântului Valentin” – 14 februarie 2011
(...)
Gabriel Andronache, Preşedinte Organizaţia Municipală PDL : „ Le-am oferit celor care au intrat pe patinoar o portocală şi un balon cu ocazia zilei îndrăgostiţilor şi de asemenea cadou din partea noastră şi de asemenea am premiat perechea de pe gheaţă care a făcut cea mai frumoasă declaraţie de dragoste. Este vorba de un premiu costând în mai multe intrări la Patinoar, pe întreg anul 2011, plătite de Partidul Democrat Liberal.”
(...)
Voce Off : „Câştigătorii locului 2 s-au ales cu şase intrări gratis la Patinoar iar locul trei cu un număr de 3 intrări”
Participant minor : „I-am spus eşti iubirea vieţii mele şi te iubesc pentru ce frumoasă eşti !”
Voce Off : „Din grupul organizatorilor au făcut parte deputaţii de Braşov, Gabriel Andronache şi Florin Postolachi dar şi consilierii locali Vasile Kraila, Adrian Oprică şi Mihai Costel, care au patinat şi ei alături de braşoveni”.
- Ştirea : ” 600 de perechi s-au sărutat în acelaşi timp de Dragobete în Piaţa Sfatului ” – 27.02.2011
(...)
Voce Off : „Tinerii nu au ezitat să urce pe scenă, să se sărute şi să-şi facă declaraţii de dragoste fierbinţi.”
Tănără participantă 1 : „Eşti totul pentru mine”
Tănără participantă 2 : „Te iubesc foarte mult..”
Voce Off : „Sponsorul a premiat efortul cu drive-test pentru băieţi, produse cosmetice pentru fete sau invitaţii la piscină pentru ambii parteneri. Pentru a contoriza perechile venite să se sărute în Piaţa Sfatului, organizatorii au avut şi un sistem bine pus la punct.”
Mihai Ioniţă, preşedinte Organizaţia de Tineret PDL Braşov : „În toată Piaţa Sfatului am distribuit tichete. În felul ăsta putem să avem control asupra numărului de persoane care au venit să se pupe de Dragobete aici, iar din acele tichete se va extrage la sorţi câştigătorul terenului.”(...)

Astfel, Consiliul a apreciat că ştirea „Democrat liberalii au ales gheaţa patinoarului olimpic pentru a sărbători ziua Sfântului Valentin”, difuzată de postul de televiziune RTT în data de 14 februarie 2011, dar şi ştirea ” 600 de perechi s-au sărutat în acelaşi timp de Dragobete în Piaţa Sfatului ” difuzată în cadrul emisiunii „Retrospectiva Ştirilor Săptămânii” din data de 27.02.2011 au depăşit cadrul unei informări cu privire la un subiect de interes general şi au avut un evident caracter de promovare a unui partid politic, difuzarea acestora fiind în contradicţie cu dispoziţiile legale ce interzic publicitatea politică în afara campaniei electorale.

De asemenea, potrivit raportului de monitorizare, s-a mai constatat faptul că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile legale privind obligaţia de a respecta programul anunţat, obligaţie prevăzută de art. 78 din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, întrucât, în data de 7 aprilie 2011, postul de televiziune a început ediţia informativă „Jurnalul RTT” de la ora ora 18.00, cu cinci minute mai târziu faţă de ora obişnuită, respectiv la ora 18.05.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea dreptului la imagine şi informare echilibrată şi imparţială a publicului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului. În temeiul prevederilor art. 91alin. (1) şi (3) din din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. TV 071.1/09.12.1993, decizia de autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1/04.03.2003, pentru postul de televiziune rtt se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1) şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, astfel cum au fost preluate din Decizia nr. 187/2006 (art. 42 alin. (1) şi (2) şi art. 71 alin. (1) lit. a) în vigoare la data săvârşirii unor fapte, ulterior abrogată prin Decizia 220/2011).


Către,

S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
BRAŞOV, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov, CUI RO 3046355

pentru postul de televiziune rtt

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 284/14.04.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune rtt cu amendă de 10.000 de lei pentru încălcarea, în mai multe emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada februarie-martie 2011, a unor prevederi din legislaţia audiovizuală referitoare la informarea obiectivă a telespectatorilor şi asigurarea echilibrului şi imparţialităţii în dezbaterea subiectelor de interes public prezentate.

Acuzaţiile formulate la adresa unor persoane care nu şi-au exprimat opinia, precum şi dezechilibrul punctelor de vedere difuzate în cadrul unora din emisiunile menţionate au fost de natură să afecteze obiectivitatea informaţiilor puse la dispoziţia publicului şi, implicit, posibilitatea acestuia de a-şi forma în mod liber părerea în legătură cu temele discutate."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.