Decizia nr. 298 din 28.04.2011

28.04.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A., pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 aprilie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 4161/25.03.2011, cu privire la emisiunea „100 de minute”, ediţia din data de 22.03.2011, difuzată de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând emisiunea respectivă, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat dispoziţiile art 64 alin. (1) lit.b şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Conform prevederilor invocate :

- „art. 64 alin. (1) lit. b) : În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
- art. 66 alin. (1) lit. a) : În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică’’.

În fapt, în data de 22.03.2011, postul ANTENA 3 a difuzat emisiunea ,,100 de minute”, moderată de Alessandra Stoicescu, în cadrul căreia au participat în calitate de invitaţi domnii Marius Spânu - PDL şi Nicolae Bănicioiu – PSD, pe parcursul emisiunii fiind afişate titlurile : ,,Boc ne costă 65 de milioane’’ şi ,,Milion dolar Boc’’.

În legătură cu difuzarea acestei ediţii, purtătorul de cuvânt al Guvernului a sesizat Consiliul cu privire la faptul că, deşi după difuzarea ediţiei din 13.01.2011 în care au fost prezentate informaţii cu privire la cheltuielile Secretariatului General al Guvernului, a făcut cunoscut postului că cifrele prezentate sunt eronate, acesta a redifuzat în data de 22.03.2011, în aceeaşi formă, considerată greşită, aceleaşi informaţii în legătură cu sumele cheltuite de Guvern.

Astfel, în data de 13.01.2011 postul ANTENA 3 a prezentat sumele ce reprezentau cheltuielile bugetare ale Secretariatului General al Guvernului, sume pe care postul le preluase din ziarul ,,Jurnalul Naţional’’.

Întrucât sumele prezentate de post în data de 13.01.2011 nu reflectau realitatea cheltuielilor efectuate de SGG, acestea necorespunzând celor oficiale, purtătorul de cuvânt al Guvernului a transmis, la acea vreme, postului, o replică, ce a fost afişată public, pe pagina de site a guvernului, w w w.gov.ro.

Subiectul emisiunii ,,100 de minute’’, difuzate în data de 22.03.2011 l-au constituit cheltuielile bugetare efectuate de Guvernul României.

Astfel, în debutul prezentării temei de dezbatere, moderatorea emisiunii a făcut următoarea precizare :

,,Alessandra Stoicescu : Emil Boc este un premier strâns la pungă cu bugetarii, dar când vine vorba de bugetul propriului cabinet, parcă am putea spune că nicio plăcere nu e prea scumpă. Poate suntem răutăcioşi, vom afla de la invitaţii noştri ceva mai târziu. Concret, noi toţi plătim milioane de euro pentru deplasările, mesele oficiale şi protocolul Executivului. Am plătit anul trecut şi vom plăti şi în 2011, pentru că austeritatea pare să ocolească Palatul Victoria. Nu din declaraţii însă. Andreea Sava ştie cât ne costă Guvernul.’’

În continuare, a fost difuzată intervenţia reporterului care a prezentat detaliat modul în care sunt cheltuiţi banii pe departamente şi capitole, timp în care, pe ecranul din studio şi, apoi, în prim-plan, au fost afişate detalii despre repartizarea pe departamente şi capitole a sumei de 65,4 de milioane de euro, menţionându-se ca surse : ,,cotidianul.ro”- pentru sumele aferente cazării, de reprezentare şi protocol - şi Ministerul Finanţelor - pentru restul sumelor.

Redăm din raportul de monitorizare :

,,Andreea Sava : Mai bine de 1,2 milioane de euro. Atât am plătit eu, dumneavoastră, noi toţi românii, pe mesele oficiale şi deplasările cabinetului Boc în anul austerităţii, 2010. Adică generic, cheltuieli de reprezentare şi protocol. Chiar dacă delegaţiile străine nu s-au prea înghesuit să-i calce pragul Iui Emil Boc. Alte peste 100 de mii de euro s-au dus pe cazarea consilierilor şi a angajaţilor SGG. Şi cum mai avem puţin şi ieşim din recesiune, doar câteva zile, bugetul Executivului pe 2011 arată, cum altfel, pe măsură. Cheltuielile Guvernului sunt prinse în două mari categorii : de personal, aproape 40 de milioane de euro şi bunuri şi servicii, alte peste 25,5 milioane de euro. Adică în total, peste 65, 4 milioane de euro. Sporurile nu au murit la Palatul Victoria. Ba din contră, au fost alocate în buget aproape 700 de mii de euro pentru sporuri şi alte drepturi salariale, alţi 370 de mii de euro. Sub denumiri pompoase dar care nu spun mare lucru, cum ar fi : materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional, sau, fără prea multe explicaţii - alte bunuri şi servicii, oamenii lui Boc şi-au alocat 13,3 milioane de euro, adică mulţi bani, care nu ştim exact pe ce se duc. Deplasările, detaşările şi transferurile Executivului ne vor costa peste 1,55 milioane de euro, protocolul şi reprezentarea anul acesta ne costă 1,3 milioane de euro. Şi iar, sub denumirea generică de alte cheltuieli, ne mai sar din buzunar 3,2 milioane de euro. Iar angajaţii Guvernului trebuie să stea şi ei undeva. Pentru asta, tot noi, românii, plătim - 383 de mii de euro, pentru alocaţii de locuinţe, şi alţi 1,1 milioane de euro se duc pe chirii.

Pe parcursul desfăşurării emisiunii, în contextul discuţiilor pe marginea sumelor alocate cheltuielilor Guvernului cu personalul, protocolul şi alte servicii, au fost vehiculate şi alte sume în legătură cu care moderatoarea a afirmat că acestea sunt obţinute din surse oficiale.

Redăm din raportul de monitorizare :

Alessandra Stoicescu : Eu vă urmăresc, doar că Guvernul ne-a trimis deja cheltuielile pe 2010 pentru deplasări în străinătate, la nivel de prim-ministru, din bugetul SGG, plaţi în sumă totală de 202.565,96 lei, în Bulgaria, Ungaria - 24, 26, 39.041 de lei diurnă, cazare şi alte cheltuieli. Deplasarea la Budapesta, la invitaţia omologului ungar. Ne-au fost date toate informaţiile, încerc să vi le dau.
Alessandra Stoicescu : 4.739.852 de lei pentru mese oficiale, protocol, trataţii, cadouri oferite şi alte cheltuieli cu delegaţii oficiale, cotă parte din cheltuieli de administrare pentru baza materială de protocol din Bucureşti şi din ţară. Mai puţin cu puţin decât suma alocată. Asta vine oficial de la Guvern. 4.739.000 de lei. 4 milioane de lei noi.
Nicolae Bănicioiu : E doar o părticică din ce a cheltuit Guvernul, pentru că noi acum vorbim doar de primul ministru. Cheltuielile de protocol la nivelul Guvernului, sunt cu mult mai mari.
Marius Spânu : Ca să înţelegeţi, SGG cuprinde toate ministerele, nu doar cancelaria primului ministru, care nu mai există.

Membrii Consiliului au constatat că emisiunea ,,100 de minute’’ din 22 martie 2011 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, care prevăd că informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte principiul asigurării imparţialităţii şi echilibrului, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Astfel, membrii Consiliului au considerat că informarea publicului nu a fost corectă şi echilibrată, în condiţiile în care în emisiune nu a fost prezentat şi un punct de vedere autorizat, al reprezentantului Primului-ministru sau al instituţiei despre ale cărei cheltuieli ori bugete se discuta, întrucât, din discuţii şi din datele prezentate nu a reieşit în mod clar despre care instituţii anume se vorbeşte, în emisiune fiind prezentate mai multe variante, ca de exemplu : „protocolul executivului”, „cât ne costă Guvernul”, „cabinetul Boc”, „angajaţii SGG”, „bugetul executivului”.

Or, în condiţiile în care cabinetul, de exemplu, cuprinde toţi miniştrii, iar Secretariatul General al Guvernului este o structură distinctă a Aparatului de lucru al Guvernului, aflată în subordinea Primului-ministru, membrii Consiliului au considerat că în emisiune nu s-a precizat în mod clar despre care instituţie se discută, fapt de natură a afecta percepţia publicului cu privire la subiectul adus în atenţia sa.

Aceeaşi confuzie şi ambiguitate s-a constatat şi cu privire la sumele pe care radiodifuzorul le-a comunicat publicului, astfel încât prin prezentarea alternantă a unor sume prevăzute pentru anul 2010 cu cele prevăzute pentru anul 2011, publicul nu a avut la dispoziţie o informare clară, obiectivă şi nu şi-a putut forma în mod liber o opinie.

Membrii Consiliului au mai apreciat, raportat la aspectele arătate anterior, că emisiunea „100 de minute” din 22.03.2011 a fost difuzată şi cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, întrucât postul nu a manifestat bună - credinţă în prezentarea informaţiilor.

În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare corectă, radiodifuzorul avea obligaţia ca în cadrul emisiunii, cu atât mai mult cu cât subiectul era unul de interes public, să prezinte publicului informaţii corecte, verificate şi care să fie prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, astfel încât acesta să-şi poată forma propria convingere în deplină cunoştinţă de cauză. Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. cu suma de 5.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 144 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS), se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor 64 alin. (1) lit. b) şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.


Către,

S.C. ANTENA 3 S.A. C.U.I. R15971591
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 298/28.04.2011 privind amendarea cu 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la dreptul publicului la informare corectă, întrucât în emisiunea ,,100 de minute’’ din 22 martie 2011 nu a manifestat imparţialitate şi bună credinţă în prezentarea informaţiilor referitoare la cheltuielile efectuate de Secretariatul General al Guvernului, afectând astfel dreptul publicului de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectul dezbătut.’’

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.