Decizia nr. 300 din 28.04.2011

28.04.2011


envoyer l'article par mail title=

privind revocarea acordului de cedare a licenţei audiovizuale nr. TV 385/23.05.2006, cu modificările ulterioare

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 aprilie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 4491/01.04.2011, precum şi Nota întocmită de Biroul licenţe - autorizări din cadrul C.N.A.

S.C. CTV MEDIA GROUP SRL a devenit titular de licenţă audiovizuală ca urmare a câştigării, prin concurs, a licenţei audiovizuale nr. TV 385/23.05.2006 pentru serviciul de programe cu denumirea CTV din Constanţa. Ulterior, a obţinut decizia de autorizare audiovizuală nr. 1383.0/23.10.2007.

Prin documentaţia depusă la C.N.A. cu nr.15015/19.10.2009, societatea CTV MEDIA GROUP SA a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului cedarea licenţei audiovizuale nr. TV 385.1/23.05.2006, eliberată la data de 27.02.2007, pentru serviciul de programe cu denumirea CTV din Constanţa către societatea DOBROGEA MEDIA VISION SRL, cu sediul în Constanţa, care a solicitat Consiliului preluarea acestei licenţe audiovizuale prin documentaţia înregistrată la CNA cu nr. 15016/19.10.2009.

În temeiul dispoziţiilor art. 56 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa publică din data de 20.10.2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost de acord cu cedarea licenţei audiovizuale în discuţie, cu condiţia respectării tuturor obligaţiilor ce reveneau din licenţa menţionată, precum şi cu respectarea celorlalte prevederi ale aceleiaşi legi şi a Deciziilor CNA nr. 403/2005 şi nr. 187/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la acea dată.

Acordul cu privire la cedarea/preluarea licenţei audiovizuale nr. TV 385.1/23.05.2006 a fost transmis către cele două societăţi, cedenta şi cesionara, prin adresa CNA nr. 15107/20.10.2009, menţionându-se că, în conformitate cu prevederile art. 4 din Decizia C.N.A. nr. 260/2003, în vederea efectuării modificărilor impuse de cedarea licenţei, este obligatorie depunerea la C.N.A. a contractului de înstrăinare a acesteia. Contractul cu privire la cedarea acestei licenţe audiovizuale, încheiat între S.C. CTV MEDIA GROUP SA şi S.C. DOBROGEA MEDIA VISION SRL a fost depus la CNA cu nr. 15406/26.10.2009, dată la care licenţa nr. TV 385.2/23.05.2006 a fost transmisă noului titular, respectiv S.C. DOBROGEA MEDIA VISION SRL.

În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului, noul titular al licenţei audiovizuale, respectiv cesionarul S.C. DOBROGEA MEDIA VISION SRL, avea obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data obţinerii documentului de autorizare corespunzător, emis de A.N.C.O.M., să solicite Consiliului eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală.

Până în prezent, S.C. DOBROGEA MEDIA VISION SRL nu a depus la C.N.A. licenţa de emisie şi autorizaţia tehnică de funcţionare pentru a obţine decizia de autorizare în baza căreia ar avea dreptul legal de a funcţiona.

Pentru clarificarea acestei situaţii, prin adresa nr.11268/30.08.2010, C.N.A. a solicitat ANCOM să comunice Consiliului daca S.C. DOBROGEA MEDIA VISION SRL a solicitat eliberarea licenţei de emisie şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare pentru serviciul de programe CTV din Constanţa şi, în cazul în care nu există această solicitare, conform legislaţiei în vigoare, care este titularul de drept al celor două documente.

ANCOM a răspuns prin adresa nr.12067/16.09.2010, în sensul că, în conformitate cu prevederile Deciziei Preşedintelui IGCTI nr. 385/2005, titularul actual al licenţei de emisie TV269/2007 este în continuare S.C. CTV MEDIA GROUP SRL.

În consecinţă, din corespondenţa purtată cu ANCOM, rezultă că nici până în prezent S.C. DOBROGEA MEDIA VISION SRL nu a obţinut documentele necesare funcţionării în condiţii de legalitate.

Faţă de toate aceste aspecte, în şedinţa publică din 28 aprilie 2011, Consiliul a hotărât, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, revocarea acordului de cedare a licenţei audiovizuale nr. TV 385/23.05.2006, cu modificările ulterioare, decizie în urma căreia părţile urmează a fi repuse în situaţia anterioară cedării.